Sinteza activităţii şi controalelor efectuate în domeniul relaţiilor de muncă - securitate şi sănătate în muncă în luna octombrie 2018

În perioada 1–31.10.2018, activitatea Inspectoratului Teritorial de Muncă Suceava a avut ca obiectiv principal realizarea Programului de acţiuni al Inspectoratului Teritorial de Muncă pe anul 2018, a obiectivelor stabilite potrivit Legii nr. 108/1999 republicată, Legii nr. 53/2003 republicată şi Legii nr. 319/2006, cu modificările şi completările ulterioare.

În perioada mai sus menţionată, inspectorii de muncă din cadrul I.T.M. Suceava au efectuat 365 controale, din care 235 în domeniul relaţiilor de muncă şi 130 în domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă. Pentru deficienţele constatate, au fost aplicate 198 sancţiuni contravenţionale în valoare totală de 174.300 lei.

ACTIVITATEA DESFĂŞURATĂ ÎN LUNA OCTOMBRIE

1. Activitatea în domeniul relaţiilor de muncă:

Inspectorii de muncă au efectuat 235 controale. În urma controalelor efectuate, s-au aplicat 64 sancţiuni contravenţionale, valoarea amenzilor aplicate fiind de 147.800 lei.

În luna octombrie, au fost depistate 22 persoane care desfăşurau muncă nedeclarată, din care:

 • 4 persoane depistate ale căror contracte individuale de muncă nu au fost transmise în registrul general de evidenţă a salariaţilor cel târziu în ziua anterioară începerii activității;
 • 17 persoane depistate la muncă fără contract individual de muncă;
 • 1 persoane depistate la muncă în perioada în care au contractele individuale de muncă suspendate.

Pentru muncă nedeclarată, au fost sancționați 34 angajatori, valoarea amenzilor aplicate fiind de 100.000 lei.

Deficienţe frecvent constatate în domeniul relaţiilor de muncă:

 • neîncheierea în formă scrisă a contractelor individuale de muncă, anterior începerii raporturilor de muncă;
 • netransmiterea, în termenul legal, a contractelor individuale de muncă în registrul general de evidenţă a salariaţilor;
 • netransmiterea modificărilor intervenite în registrul general de evidenţă a salariaţilor;
 • nerespectarea prevederilor legale privind munca suplimentară;
 • nerespectarea dispoziţiilor legale referitoare la obligaţia de a ţine evidenţa orelor prestate de fiecare salariat;
 • nerespectarea prevederilor legale privind acordarea concediilor de odihnă;
 • nerespectarea prevederilor legale privind repausul săptămânal.


2. Activitatea în domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă:

Inspectorii de muncă au efectuat 130 de controale. În urma controalelor efectuate, s-au aplicat 134 sancţiuni contravenţionale în valoare totală de 26.500 lei.

Principalele deficienţe constatate în domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă:

 • nu s-au autorizat lucrătorii pentru exercitarea meseriilor solicitate de legislația specifică;
 • nu s-au autorizat din punct de vedere al securității și sănătății în muncă;
 • nu s-a organizat activitatea de prevenire și protecție;
 • nu s-a asigurat stivuirea buștenilor contra deplasării (rostogolirii);
 • nu s-au întocmit instrucțiunile proprii de securitate și sănătate care să cuprindă toate particularitățile activităților, inclusiv a transportului de mărfuri periculoase;
 • nu s-au efectuat verificări periodice la echipamentelor de muncă (neefectuare revizii);
 • nu s-a efectuat supravegherea medicală periodică pentru toți lucrătorii;
 • nu s-au stabilit prin fișele post atribuțiile lucrătorilor.

În luna octombrie, la Inspectoratul Teritorial de Muncă Suceava au fost comunicate 21 evenimente.
Ca urmare a interogării registrului general de evidenţă a salariaţilor, s-a constatat faptul că, la data de 01.11.2018, figurează ca fiind înregistrate 130.328 de contracte individuale de muncă active din care:

 • 120.327 pe durată nedeterminată;
 • 10.001 pe durată determinată.
Mai nouă Mai veche