ITM Suceava a descins în spălătoriile auto

În luna octombrie 2018 Inspectoratul Teritorial de Muncă Suceava a desfăşurat campania națională privind identificarea cazurilor de muncă nedeclarată și verificarea modului în care se respectă prevederile legale care reglementează relațiile de muncă și securitatea și sănătatea în muncă la angajatorii care își desfășoară activitatea în domeniul „Întreținerea și repararea autovehiculelor’’- cod CAEN 4520 - Spălătorii auto

Obiectivele Campaniei

 • Identificarea angajatorilor care desfășoară activitate în domeniul ’’Întreținerea și repararea autovehiculelor’’- cod CAEN 4520- Spălătorii auto, care utilizează muncă nedeclarată și încalcă prevederile legale privind încheierea, executarea și suspendarea contractului individual de muncă și luarea măsurilor care se impun pentru determinarea acestora să respecte prevederile legale în domeniul relațiilor de muncă.
 • Creşterea gradului de conştientizare a angajatorilor şi a lucrătorilor în ceea ce priveşte necesitatea respectării prevederilor legale în domeniul relaţiilor de muncă.
 • Diminuarea consecinţelor sociale şi economice negative care derivă din nerespectarea prevederilor legale de către angajatorii care desfășoară activitate în domeniul ’’Întreținerea și repararea autovehiculelor’’- cod CAEN 4520- Spălătorii auto.
 • Identificarea angajatorilor care utilizează nelegal munca copiilor şi a tinerilor.
 • Eliminarea neconformităților constatate prin dispunerea de măsuri obligatorii de intrare în legalitate și aplicarea de sancțiuni contravenționale corespunzătoare.
 • Creşterea gradului de conştientizare atât a angajatorilor cât și a lucrătorilor, privind necesitatea aplicării și respectării la locul de muncă a legislației îndomeniul securității și sănătății în muncă, respectiv, eliminarea următoarelor riscuri profesionale specifice acestor locuri, precum cădere la același nivel prin alunecare; expunere la temperaturi extreme; intoxicații; arsuri; tăieturi; electrocutare.

Grupul ţintă

În vederea identificării și combaterii cazurilor de muncă nedeclarată și pentru verificarea modului în care se respectă prevederile legale care reglementează relațiile de muncă și securitatea și sănătatea în muncă grupul țintă al campaniei l-a reprezentat angajatorii care își desfășoară activitatea în domeniul ’’Întreținerea și repararea autovehiculelor’’- cod CAEN 4520- Spălătorii auto.

Activitatea în domeniul Relaţiilor de Muncă:

La acţiune au participat un număr de 16 inspectorii de muncă și au efectuat un număr de 36 de controale.

În urma controalelor efectuate s-au aplicat un număr de 14 sancţiuni contravenţionale, valoarea amenzilor aplicate fiind de 2.000 lei.

Deficienţe constatate în domeniul relaţiilor de muncă:

 • netransmiterea, în termenul legal, a contractelor individuale de muncă în registrul general de evidenţă a salariaţilor;
 • neîncheierea în formă scrisă a contractelor individuale de muncă, anterior începerii raporturilor de muncă;
 • neevidențierea timpului de muncă de muncă;
 • netransmiterea, în termenul legal, în registrul general de evidenţă a salariaţilor a suspendărilor la contractele individuale de muncă;
 • nerespectarea dispoziţiilor legale referitoare la repartizarea programului de lucru în cazul contractelor individuale de muncă cu timp parțial;
 • nerespectare repaus săptămânal;
 • evidența orelor de muncă neconformă cu programul de lucru;
 • neacordare spor modificare repaus săptămânal;
 • lipsa fișei medicale la angajare.

Activitatea în domeniul Securităţii şi Sănătăţii în Muncă:

În cadrul campaniei au fost controlați un număr de 11 angajatori cu 37 lucrători, fiind sancţionaţi 11 angajatori.

Pentru deficienţele constatate au fost aplicate un număr de 16 sancţiuni contravenţionale.

Principalele deficienţe constatate în domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă:

 • EIP (echipament individual de protecție) necorespunzător;
 • Izolația echipamentelor de muncă necorespunzătoare mediului de muncă;
 • Neorganizarea activității de prevenire și protecție;
 • Lipsa semnalizării de securitate;
 • Neinlocuirea EIP degradat;
 • Neefectuarea controlului medical periodic.
Mai nouă Mai veche