Amenzi pentru firmele care angajează zilieri. Inspectorii de muncă au verificat 36 de unități în ultimele șase luni

Munca zilierilor presupune desfăşurarea de activităţi necalificate cu caracter ocazional pentru un beneficiar de lucrări, persoană juridică, persoană fizică autorizată, întreprindere individuală, întreprindere familială. Gradul de ocupare pe piaţa muncii a persoanelor din categoria de populaţie care nu are o calificare profesională sau este fără educaţie şcolară a crescut. Analiza pieţei muncii şi a numărului de zilieri înregistraţi la inspectoratele teritoriale de muncă relevă faptul că actualul cadru normativ care reglementează munca zilieră, deşi a dus la o creştere semnificativă a numărului de persoane ocupate pe piaţa muncii, nu a constituit o conștientizare privind utilizarea acestei forme de ocupare, avându-se în vedere numărul de accidente de muncă produse la nivel național.

În ultimele două trimestre ale anului 2018, Inspecția Muncii, prin Inspectoratele Teritoriale de Muncă, a intensificat acţiunile de control în vederea verificării modului în care se aplică şi respectă cerinţele prevederilor Legii nr. 52/2011 privind exercitarea unor activităţi cu caracter ocazional desfăşurate de zilieri, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi dispozițiile normelor metodologice de aplicare ale acestei legi.

S-au verificat 39 unități care utilizau un număr total de 368 zilieri. La 10 dintre unitățile controlate s-au identificat 16 neconformități care au fost sancționate contravențional. Considerăm că aspectele de securitate și sănătate în muncă verificate au ajutat angajatorii să identifice anumite riscuri pe care nu le-au avut în vedere anterior și să conștientizeze necesitatea asigurării măsurilor ce se impuneau pentru activitățile necalificate desfășurate de zilieri.
Mai nouă Mai veche