Multidimensional and Multicultural Expertise of Human Resources Professionals

Universitatea „Ștefan cel Mare” din Suceava va implementa proiectul MMEHR - Expertiza multidimensională și multiculturală a profesioniștilor în resurse umane, care a fost aprobat spre finanțare în Italia, în cadrul competiției Erasmus+ 2019, Parteneriate strategice în domeniul universitar (KA203). Proiectul va începe in noiembrie 2019 Și va dura 24 de luni. Consorțiul proiectului este coordonat de Universita degli Studi di Napoli Federico II și cuprinde organizații din Grecia, Germania, România, Turcia și Italia. Echipa locală de implementare este formată din reprezentanți ai Facultății de Inginerie Electrică și Știința Calculatoarelor și ai Facultății de Științe Economice și Administrație Publică. Proiectul MMEHR susține inovarea prin dezvoltarea, transferul și implementarea de practici inovatoare la nivel european.

Noua dimensiune paneuropeană și multiculturală necesită atenție la nivel social, în special în lumea muncii. Toți actorii cheie de pe piața europeană a muncii sunt chemați să contribuie la această provocare cu competențe adecvate, redefinite, pentru a fi eficiente într-un context larg, multidimensional și multicultural. În noul context european, profesioniștilor în resurse umane li se cere să fie pregătiți să înțeleagă și să evalueze factorii multidimensionali / multiculturali. Prin dobândirea unor astfel de abilități noi, profesioniștii în domeniul resurselor umane pot contribui la obținerea unei potriviri mai bune a caracteristicilor angajaților care au o pregătire multiculturală cu cerințele companiilor angajatoare din țările europene gazdă.

În cadrul MMEHR, cooperarea intersectorială a instituțiilor de învățământ superior cu reprezentanți ai mediului de afaceri va oferi soluții inovatoare pentru a încuraja predarea / învățarea în zona HR a unui set avansat de abilități multidimensionale și multiculturale 4.0 („fabrici inteligente” din industria 4.0).

Niciun comentariu

Un produs Blogger.