Modul în care sunt respectate cerințele minime de securitate și sănătate în muncă în instituțiile de administrație publică. Întâlnire cu reprezentanții instituțiilor publice din județ


În programul de acțiuni al Inspecției Muncii, care se desfășoară prin inspectoratele teritoriale de muncă din țară, este planificată și acțiunea privind modul în care sunt respectate cerințele minime de securitate și sănătate în muncă în instituțiile din administrația publică.

În acest sens, în data de 11.09.2019, la sediul Inspectoratului Teritorial de Muncă Suceava, a avut loc o întâlnire cu personalul cu atribuții în domeniul securității și sănătății în muncă din unitățile și instituțiile publice din județ, la care au participat 52 de reprezentanți ai acestor instituții.

Obiectivele acestei acțiuni:
* Creșterea nivelului de respectare a legislației din domeniul securității si sănătății în muncă de către autorități și instituții publice;
* Clarificarea unor aspecte în ceea ce privește modul de interpretare și de aplicare a unor prevederi legale în domeniul securității și sănătății în muncă de către angajatorii țintă;
* Stabilirea măsurilor care se impun, pentru:
- implementarea și urmărirea principiilor generale referitoare la prevenirea riscurilor profesionale;
- protecția sănătății și securitatea lucrătorilor;
- eliminarea sau ținerea sub control strict a factorilor de risc de accidentare și îmbolnăvire profesională;
- asigurarea cadrului organizatoric și a mijloacelor necesare desfășurării activității în domeniul securității și sănătății în muncă.

În cadrul acestei întâlniri, inspectorii de muncă din cadrul ITM Suceava au prezentat mai multe materiale din domeniul securității și sănătății în muncă despre:
- autorizarea instituțiilor publice;
- realizarea evaluării riscurilor pentru sănătatea și securitatea în muncă;
- organizarea activității de prevenire și protecție în domeniul securității și sănătății în muncă;
- instruirea lucrătorilor în domeniul securității și sănătății în muncă;
- întocmirea instrucțiunilor proprii;
- întocmirea declarației prealabile pentru obiectivele de investiții, etc.

În timpul discuțiilor care au urmat, s-au clarificat unele aspecte în ceea ce privește modul de interpretare și de aplicare a unor prevederi legale în domeniul nostru de activitate.

Participanții la întâlnire au arătat interes, au apreciat materialele prezentate și au considerat utilă această întâlnire, cu atât mai mult cu cât, în etapa a doua a acestei acțiuni, ITM Suceava va organiza controale la unitățile care fac obiectul acestei acțiuni.

La finalul acțiunii, se va organiza o ședință de evaluare a rezultatelor obținute, cu participarea reprezentanților unităților controlate unde se vor dezbate următoarele probleme:
• deficiențele constatate în timpul controlului și măsurile dispuse pentru remedierea acestora;
• sancțiunile aplicate și opririle din funcțiune ale echipamentelor de muncă;
• probleme specifice acestui domeniu de activitate;
• analiza gravității și frecvenței evenimentelor din acest domeniu de activitate;
• modul concret și eficient al efectuării unor controale care să își atingă scopul propus acela de reducere al evenimentelor și îmbolnăvirilor profesionale.

Niciun comentariu

Un produs Blogger.