Nicolae Troașe, reales președinte al Camerei de Comerț. Vicepreședinți: Vasile Armenean, Mihai Cernișov, Robert Mihai Croitor și Ștefan Groza

Miercuri, 18 decembrie 2019, la sediul Camerei de Comerț și Industrie Suceava a avut loc Adunarea Generală a Membrilor.

Adunarea Generală a fost statutar convocată, Camera de Comerț și Industrie Suceava înregistrând un număr de 298 membri cu drept de vot, la data convocatorului.

În cadrul ședinței a fost prezentat și aprobat Raportul de Activitate al Președintelui Camerei de Comerț și Industrie Suceava pentru mandatul 2015 – 2019 și a continuat cu analizarea activităților desfășurate din 2015 până în prezent, a rezultatelor organizației, precum derularea unui număr de patru proiecte cu finanțare europeană în care Camera de Comerț și Industrie Suceava este beneficiar sau partener.

Unul dintre elementele de referință îl constituie și faptul că din analiza comparativă a indicatorilor Camerei de Comerț și Industrie Suceava (numărul de angajați, cifra de afaceri, numărul de membri), la nivel național, aceasta se poziționează între primele 10 camere județene.

A fost evidențiată preocuparea permanentă în ceea ce privește implementarea de proiecte cu finanțare europeană care are ca și rezultat final beneficiul direct al firmelor sucevene, în special cele în care această organizație este eligibilă respectiv, cele de formare profesională, stagii de practică ale studenților, masteranzilor și doctoranzilor în cadrul companiilor, dar și finanțări directe de start-up-uri.

Adunarea Generală a procedat, prin vot secret, la alegerea unui nou Colegiu de Conducere pentru un mandat de patru ani.Tot prin vot secret a fost ales și noul președinte al Camerei de Comerț și Industrie Suceava în persoana lui Nicolae TROAȘE (foto), acționar principal al grupului de firme Calcarul din Pojorâta.

Conform statutului, cei patru vicepreședinți ai Camerei de Comerț și Industrie Suceava au fost aleși prin vot secret de către noul Colegiu de Conducere, iar aceștia sunt Vasile ARMENEAN, Mihai CERNIȘOV, Robert-Mihai CROITOR și Ștefan GROZA.

Noua echipă de conducere a Camerei de Comerț și Industrie Suceava își exprimă convingerea că va rămâne, și în continuare, principala organizație reprezentativă a mediului de afaceri din Bucovina și că împreună va identifica și dezvolta proiecte comune în sprijinul comunității de afaceri.

Niciun comentariu

Un produs Blogger.