Inspectorii ITM Suceava au făcut 326 de controale și au aplicat 205 amenzi în valoare de 454.600 de lei, în luna februarie


În perioada 01-29.02.2020, activitatea Inspectoratului Teritorial de Muncă Suceava a avut ca obiectiv principal realizarea Programului de acţiuni al Inspectoratului Teritorial de Muncă pe anul 2020, a obiectivelor stabilite potrivit Legii nr. 108/1999 republicată, Legii nr. 53/2003 republicată şi ale Legii nr. 319/2006, cu modificările şi completările ulterioare.

În perioada mai sus menţionată, inspectorii de muncă din cadrul I.T.M. Suceava au efectuat 326 controale, din care 235 în domeniul relaţiilor de muncă şi 91 în domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă. Pentru deficienţele constatate, au fost aplicate 205 sancţiuni contravenţionale în valoare totală de 454.600 lei.

ACTIVITATEA DESFĂŞURATĂ ÎN LUNA FEBRUARIE

1. Activitatea în domeniul relaţiilor de muncă:

* În urma celor 235 controale efectuate, s-au aplicat 88 sancţiuni contravenţionale, valoarea amenzilor aplicate fiind de 422.100 lei.

Au fost depistate 25 persoane care desfăşurau muncă nedeclarată, din care:
- 5 persoane ale căror contracte individuale de muncă nu au fost transmise în registrul general de evidenţă a salariaţilor cel târziu în ziua anterioară începerii activității;
- 2 persoane depistate la muncă în afara programului de lucru stabilit în cadrul contractului individual de muncă cu timp parțial.
- 18 persoane depistate la muncă fără contracte individuale de muncă.
Pentru muncă nedeclarată, au fost sancționați 14 angajatori, valoarea amenzilor aplicate fiind de 350.000 lei.

Deficienţe frecvent constatate în domeniul relaţiilor de muncă:

 • neîncheierea în formă scrisă a contractelor individuale de muncă, anterior începerii raporturilor de muncă;
 • netransmiterea, în termenul legal, a contractelor individuale de muncă în registrul general de evidenţă a salariaţilor;
 • netransmiterea modificărilor intervenite în registrul general de evidenţă a salariaţilor;
 • nerespectarea prevederilor legale privind munca suplimentară;
 • nerespectarea dispoziţiilor legale referitoare la obligaţia de a ţine evidenţa orelor prestate de fiecare salariat;
 • nerespectarea prevederilor legale privind acordarea concediilor de odihnă;
 • nerespectarea prevederilor legale privind repausul săptămânal.

2. Activitatea în domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă:

În urma celor 91 de controale efectuate, s-au aplicat 117 sancţiuni contravenţionale în valoare totală de 32.500 lei.

Principalele deficienţe constatate au fost:

 • nu s-au elaborat și prelucrat instrucțiuni proprii de securitate și sănătate în muncă aferente tuturor activităților desfășurate;
 • nu s-a asigurat și verificat purtarea EIP;
 • nu s-a asigurat montarea de balustrade pentru prevenirea căderii în gol a lucrătorilor;
 • nu s-a asigurat montarea conform planului de montaj și verificarea de către o persoană competentă a schelelor utilizate;
 • nu s-au comunicat și cercetat evenimentele;
 • nu s-au întocmit proiectele de exploatare forestieră.

În luna februarie, la Inspectoratul Teritorial de Muncă Suceava au fost comunicate 28 evenimente.

Ca urmare a interogării registrului general de evidenţă a salariaţilor, s-a constatat faptul că, la data de 01.02.2020, figurează ca fiind înregistrate 132.358 de contracte individuale de muncă active din care:
- 122.546 pe durată nedeterminată;
- 9.812 pe durată determinată.

Niciun comentariu

Un produs Blogger.