ITM Suceava a făcut 178 de controale în martie și a dat 92 de amenzi în valoare totală de 195.000 de lei


În perioada 01-31.03.2020, activitatea Inspectoratului Teritorial de Muncă Suceava a avut ca obiectiv principal realizarea Programului de acţiuni al Inspectoratului Teritorial de Muncă pe anul 2020, a obiectivelor stabilite potrivit Legii nr. 108/1999 republicată, Legii nr. 53/2003 republicată şi ale Legii nr. 319/2006, cu modificările şi completările ulterioare.

În perioada mai sus menţionată, inspectorii de muncă din cadrul I.T.M. Suceava au efectuat 178 controale, din care 145 în domeniul relaţiilor de muncă şi 33 în domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă. Pentru deficienţele constatate, au fost aplicate 92 sancţiuni contravenţionale în valoare totală de 195.000 lei.

ACTIVITATEA DESFĂŞURATĂ ÎN LUNA MARTIE

1. Activitatea în domeniul relaţiilor de muncă:
În urma celor 145 controale efectuate, s-au aplicat 50 sancţiuni contravenţionale, valoarea amenzilor aplicate fiind de 167.000 lei.

Au fost depistate 15 persoane care desfăşurau muncă nedeclarată, din care:
- 5 persoane ale căror contracte individuale de muncă nu au fost transmise în registrul general de evidenţă a salariaţilor cel târziu în ziua anterioară începerii activității;
- 10 persoane depistate la muncă fără contracte individuale de muncă.

Pentru muncă nedeclarată, au fost sancționați 11 angajatori, valoarea amenzilor aplicate fiind de 120.000 lei.

Deficienţe frecvent constatate în domeniul relaţiilor de muncă:

 • neîncheierea în formă scrisă a contractelor individuale de muncă, anterior începerii raporturilor de muncă;
 • netransmiterea, în termenul legal, a contractelor individuale de muncă în registrul general de evidenţă a salariaţilor;
 • netransmiterea modificărilor intervenite în registrul general de evidenţă a salariaţilor;
 • nerespectarea prevederilor legale privind munca suplimentară;
 • nerespectarea dispoziţiilor legale referitoare la obligaţia de a ţine evidenţa orelor prestate de fiecare salariat;
 • nerespectarea prevederilor legale privind acordarea concediilor de odihnă;
 • nerespectarea prevederilor legale privind repausul săptămânal.

2. Activitatea în domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă:

În urma celor 33 de controale efectuate, s-au aplicat 42 sancţiuni contravenţionale în valoare totală de 28.000 lei.

Principalele deficienţe constatate au fost:

 • nu s-au respectat procedurile tehnice de execuție astfel încât lucrătorii să nu fie expuși riscului de îngropare ca urmare a surpării malurilor;
 • nu s-a verificat purtarea EIP stabilit prin planul de măsuri de urgență;
 • nu s-a întocmit raportul de evaluare a factorilor de risc maternal;
 • nu s-au comunicat și cercetat evenimentele;
 • nu s-a efectuat controlul medical periodic.


În luna martie, la Inspectoratul Teritorial de Muncă Suceava au fost comunicate 24 evenimente.

Ca urmare a interogării registrului general de evidenţă a salariaţilor, s-a constatat faptul că, la data de 01.03.2020, figurează ca fiind înregistrate 131.538 de contracte individuale de muncă active din care:
- 121.263 pe durată nedeterminată;
- 10.275 pe durată determinată.

Niciun comentariu

Un produs Blogger.