Inspectorii ITM Suceava au făcut în luna mai 197 de controale și au aplicat 145 de amenzi în valoare totală de 227.000 de lei

În perioada 01-31.05.2020, activitatea Inspectoratului Teritorial de Muncă Suceava a avut ca obiectiv principal realizarea Programului de acţiuni al Inspectoratului Teritorial de Muncă pe anul 2020, a obiectivelor stabilite potrivit Legii nr. 108/1999 republicată, Legii nr. 53/2003 republicată şi ale Legii nr. 319/2006, cu modificările şi completările ulterioare.

În perioada mai sus menţionată, inspectorii de muncă din cadrul I.T.M. Suceava au efectuat 197 controale, din care 133 în domeniul relaţiilor de muncă şi 64 în domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă. Pentru deficienţele constatate, au fost aplicate 145 sancţiuni contravenţionale în valoare totală de 227.000 lei.

ACTIVITATEA DESFĂŞURATĂ ÎN LUNA MAI

1. Activitatea în domeniul relaţiilor de muncă:

* În urma celor 133 controale efectuate, s-au aplicat 67 sancţiuni contravenţionale, valoarea amenzilor aplicate fiind de 188.500 lei.

Au fost depistate 11 persoane care desfăşurau muncă nedeclarată, din care:

- 2 persoane ale căror contracte individuale de muncă nu au fost transmise în registrul general de evidenţă a salariaţilor cel târziu în ziua anterioară începerii activității;

- 3 persoane depistate la muncă în perioada în care au contractul individual de muncă suspendat;

- 6 persoane depistate la muncă fără contracte individuale de muncă.

Pentru muncă nedeclarată, au fost sancționați 10 angajatori, valoarea amenzilor aplicate fiind de 80.000 lei.

Deficienţe frecvent constatate în domeniul relaţiilor de muncă:

* neîncheierea în formă scrisă a contractelor individuale de muncă, anterior începerii raporturilor de muncă;

* netransmiterea, în termenul legal, a contractelor individuale de muncă în registrul general de evidenţă a salariaţilor;

*netransmiterea modificărilor intervenite în registrul general de evidenţă a salariaţilor;

* nerespectarea prevederilor legale privind munca suplimentară;

* nerespectarea dispoziţiilor legale referitoare la obligaţia de a ţine evidenţa orelor prestate de fiecare salariat;

* nerespectarea prevederilor legale privind acordarea concediilor de odihnă;

* nerespectarea prevederilor legale privind repausul săptămânal.

2. Activitatea în domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă:

* În urma celor 64 de controale efectuate, s-au aplicat 78 sancţiuni contravenţionale valoarea amenzilor aplicate fiind de 38.500 lei.

Principala deficienţă constatată a fost următoarea:

* nu s-a supravegheat activitatea desfășurată de lucrători.

În luna mai, la Inspectoratul Teritorial de Muncă Suceava au fost comunicate 15 evenimente.

Ca urmare a interogării registrului general de evidenţă a salariaţilor, s-a constatat faptul că, la data de 01.05.2020, figurează ca fiind înregistrate 131.717 de contracte individuale de muncă active din care:

- 121.053 pe durată nedeterminată;

- 10.664 pe durată determinată.


Niciun comentariu

Un produs Blogger.