Inspectorii ITM Suceava au identificat 13 persoane care desfășurau muncă nedeclarată la firme din domeniul fabricării și comercializării produselor textile, confecţii, pielărie şi încălţăminteÎn perioada 2 - 6 iunie 2020, Inspectoratul Teritorial de Muncă Suceava a desfăşurat Campania Națională pentru identificarea cazurilor de muncă nedeclarată la angajatorii care își desfășoară activitatea în următoarele domenii: fabricarea și comercializarea produselor textile, confecţii, pielărie şi încălţăminte


Obiectivele Campaniei
 • Identificarea și combaterea muncii nedeclarate și luarea măsurilor care se impun pentru determinarea respectării de către angajatorii care desfăşoară activități în domeniile fabricarea și comercializarea produselor textile, confecţii, pielărie şi încălţăminte, a prevederilor legale în domeniul relațiilor de muncă.
 • Identificarea angajatorilor care utilizează nelegal munca copiilor şi a tinerilor.
 • Determinarea angajatorilor de a încheia contracte individuale de muncă pentru persoanele depistate fără forme legale de angajare, de a le înregistra în aplicația REVISAL şi de a le transmite la inspectoratul teritorial de muncă în a cărui raza teritorială angajatorul își are sediul social.
 • Creşterea gradului de conştientizare a angajatorilor şi a angajaţilor în ceea ce priveşte necesitatea respectării prevederilor legale în domeniul relaţiilor de muncă.
 • Diminuarea consecinţelor sociale şi economice negative care derivă din nerespectarea de către angajatorii care desfăşoară activitate în domeniile fabricarea și comercializarea produselor textile, confecţii, pielărie şi încălţăminte, a prevederilor legale menţionate.
 • Eliminarea neconformităților constatate prin dispunerea de măsuri obligatorii de intrare în legalitate și aplicarea de sancțiuni contravenționale corespunzătoare.
Grupul ţintă al campaniei îl reprezintă angajatorii şi lucrătorii care își desfășoară activitatea în domeniul fabricarea și comercializarea produselor textile, confecţii, pielărie şi încălţăminte.

1. Activitatea în domeniul Relaţiilor de Muncă/Muncă nedeclarată:

La acţiune au participat un număr de 15 inspectori de muncă din cadrul serviciului control relații de muncă și compartiment control muncă nedeclarată care au efectuat un număr de 44 controale, în urma cărora s-au aplicat un număr de 21 sancţiuni contravenţionale, valoarea amenzilor aplicate fiind de 90.000 lei.

Au fost depistate 13 persoane care desfăşurau muncă nedeclarată, din care:
 • 9 persoane depistate ale căror contracte individuale de muncă nu au fost transmise în registrul general de evidenţă a salariaţilor cel târziu în ziua anterioară începerii activității;
 • 3 persoane depistate la muncă fără contract individual de muncă;
 • 1 persoane depistate la muncă în perioada în care aveau contractele individuale de muncă suspendate.
Pentru muncă nedeclarată au fost sancționați 5 angajatori, pentru deficienţele constatate au fost aplicate un număr de 13 sancţiuni contravenţionale, valoarea amenzilor aplicate fiind de 60.000 lei.

Deficienţele constatate sunt următoarele:
 • primirea la muncă a persoanelor fără încheierea contractului individual de muncă anterior începerii activității;
 • primirea la muncă a salariaților în perioada în care raportul de muncă a fost suspendat(pentru șomaj tehnic);
 • primirea la muncă a persoanelor fără înregistrarea contractului individual de muncă în registrul electronic, cel târziu în ziua anterioară începerii activității;
 • lipsa fișei de medicina a muncii;
 • neeliberarea adeverințelor la încetarea raportului de muncă; 
 • lipsa copiilor după contractele individuale de muncă la locul de muncă;
 • neevidențierea timpului de muncă prestat de salariați;
 • nerespectarea termenului de transmitere a contractului individual de muncă în REVISAL(la care există dovada executării CIM).

2. Activitatea în domeniul Securităţii şi Sănătăţii în Muncă:

La acţiune au participat inspectori de muncă care au controlat un număr de 22 angajatori cu 706 lucrători, fiind sancţionaţi 19 angajatori. Pentru deficienţele constatate au fost aplicate un număr de 36 sancţiuni contravenţionale - avertismente.
 • Principalele deficienţe constatate în domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă:
 • Neacordare echipament individual de protecție nou;
 • Dispozitive de protecție indepărtate;
 • Semnalizari de securitate deteriorate;
 • Neefectuat controlul medical periodic;
 • Semnalizari de securitate deteriorate;
 • Neconsemnarea în fișe a instruirii periodice;
 • Truse medicale necorespunzătoare;
 • Semnalizări de securitate deteriorate;
 • Neasigurare scaune ergonomice;
 • Control medical periodic neefectuat;
 • Neefectuarea verificării periodice la priza de pământ.

Niciun comentariu

Un produs Blogger.