ITM Suceava anunță controale la angajatorii care folosesc produse chimiceProdusele chimice ne îmbunătăţesc viaţa. Cu toţii folosim medicamente, detergenţi, cosmetice, insecticide. Produsele chimice creează locuri de muncă şi plus valoare.

Plata, însă, este pe măsura beneficiilor… Organizaţia Mondială a Sănătăţii a estimat în anul 2012 că, din cauza accidentelor de muncă şi a bolilor profesionale, sub formă de costuri directe şi indirecte, se pierd anual în lume în jur de 4 procente din produsul mondial brut (PIB), echivalentul a ~ 2,8 trilioane dolari . Anual, în UE 28 se înregistrează peste 100.000 decese cauzate de cancerul profesional, ceea ce reprezintă 53% din decesele determinate de condiţiile de la locul de muncă. În România, se estimează că, în anul 2011, s-au produs 4230 de decese din cauza cancerului profesional.

În acest context, Comisia Europeană consideră prevenirea bolilor profesionale o provocare a Cadrului strategic al UE privind sănătatea și securitatea la locul de muncă 2014-2020. Parlamentul European a solicitat statelor membre să accelereze punerea în aplicare a Regulamentului REACH, în special înlocuirea substanţelor chimice care provoacă cele mai frecvente boli profesionale. De asemenea, a cerut inspecţiilor muncii să intensifice iniţiativele de prevenire şi educare vizând creşterea gradului de sensibilizare a cetăţenilor cu privire la normele şi procedurile de sănătate şi securitate.

Inspecţia Muncii, în calitate de autoritate competentă pentru controlul aplicării prevederilor Regulamentului REACH în domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă, îşi instruieşte personalul, desfăşoară activităţi diverse de informare/conştientizare a factorilor interesaţi şi realizează controale în companii.

Astfel, pe parcursul anului 2020, ITM Suceava va desfăşura acţiuni de control la angajatori care utilizează în activitatea lor produse chimice vizând verificarea modului de respectare a cerinţelor minime de securitate şi sănătate în muncă pentru asigurarea protecţiei lucrătorilor la riscurile generate de prezenţa agenţilor chimici periculoşi la locurile de muncă.

Angajatorii pot consulta pe site-ul ITM Suceava, la secţiunea informaţii publice – securitate şi sănătate în muncă, legislaţia naţională şi europeană care se referă la protecţia lucrătorilor la expunerea la agenţi chimici şi alte materiale de informare legate de utilizarea fişelor cu date de securitate (FDS). Informaţii utile legate de agenţii chimici periculoşi pot fi obţinute de pe site-ul Agenţiei Europene pentru Securitate şi Sănătate în Muncă (EU-OSHA) sau de pe site-ul Agenţiei Europene pentru Produse Chimice (ECHA).

ITM Suceava

Niciun comentariu

Un produs Blogger.