Zile libere plătite pentru părinții care îndeplinesc trei condiții stabilite de lege în situaţia suspendării sau limitării activităţii didactice

Părinţii pot beneficia de zile libere plătite pentru supravegherea copiilor în situaţia în care şcolile şi grădiniţele sunt închise, iar în cazul copiilor cu boli cronice măsura se aplică şi atunci când unităţile de învăţământ sunt deschise, potrivit legislaţiei în vigoare.

Angajaţii sistemului naţional de apărare, ordine publică şi securitate naţională, angajaţii din penitenciare şi personalul din unităţile sanitare publice nu beneficiază de zilele libere plătite pentru supravegherea copiilor.

„Potrivit OUG nr. 147/2020, părinţii pot beneficia de zile libere plătite pentru supravegherea copiilor, în situaţia limitării sau suspendării activităţilor didactice care presupun prezenţa efectivă a copiilor în unităţile de învăţământ şi în unităţile de educaţie timpurie antepreşcolară. Reamintim pe această cale că activitatea creşelor şi a unităţilor de tip after-school nu a fost suspendată”, afirmă Alina Tiocan, avocat Iordăchescu & Asociaţii.

În cursul zilei de marţi, 10 noiembrie 2020, Camera Deputaţilor, în calitate de for decizional pentru acest subiect, a adoptat Proiectul de Lege nr. 584/2020 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 147/2020 privind acordarea unor zile libere pentru părinţi în vederea supravegherii copiilor, în situaţia limitării sau suspendării activităţilor didactice care presupun prezenţa efectivă a copiilor în unităţile de învăţământ şi în unităţile de educaţie timpurie antepreşcolară, ca urmare a răspândirii coronavirusului SARS-CoV-2.

Pentru ca părintele să beneficieze de zile libere plătite este necesară îndeplinirea cumulativă a următoarelor condiţii:
  • Copiii au vârsta de până la 12 ani, respectiv vârsta de până la 26 de ani pentru cei cu dizabilităţi şi sunt înscrişi în cadrul unei unităţi de învăţământ sau de educaţie timpurie antepreşcolară a cărei activitate a fost limitată sau suspendată;
  • Celălalt părinte nu beneficiază, la rândul său, de zile libere;
  • Locul de muncă nu permite munca la domiciliu sau telemunca.

„În plus, în forma adoptată de către Camera Deputaţilor se prevede că şi părintele sau reprezentantul legal al unui copil, cu vârsta de până la 12 ani, înscris în cadrul unei unităţi de învăţământ sau de educaţie timpurie antepreşcolară, care suferă de o boală cronică, poate beneficia de aceste zile libere plătite, indiferent dacă activităţile didactice au fost sau nu limitate ori suspendate”.

Cu titlu de excepţie se prevede că angajaţii sistemului naţional de apărare, ordine publică şi securitate naţională, angajaţii din penitenciare şi personalul din unităţile sanitare publice nu beneficiază de zilele libere plătite pentru supravegherea copiilor. Cu toate acestea, în cazul în care nici celălalt părinte nu beneficiază de zile libere plătite, angajaţii acestor instituţii vor putea obţine o majorare acordată suplimentar drepturilor salariale cuvenite, în cuantum de 75% din salariul de bază/funcţie/solda de funcţie corespunzătoare unei zile lucrătoare, dar nu mai mult de corespondentul pe zi a 75% din câştigul salarial mediu brut utilizat la fundamentarea bugetului asigurărilor sociale de stat, corespunzător numărului de zile lucrătoare.

În cazul în care ambii părinţi îşi desfăşoară activitatea în unul dintre domeniile enumerate mai sus, doar unul dintre aceştia are dreptul la majorarea acordată, suplimentar drepturilor salariale cuvenite. Majorarea se acordă pe baza cererii părintelui, însoţită de declaraţia celuilalt părinte că nu beneficiază de acest drept. În cazul familiilor monoparentale nu se aplică această excepţie, astfel că aceşti părinţi vor putea beneficia de zile libere plătite.

De asemenea, angajaţii din unităţile sistemului energetic naţional, din unităţile operative de la sectoarele nucleare, din unităţile cu foc continuu, din unităţile de asistenţă socială, de telecomunicaţii, ale radioului şi televiziunii publice, din reţeaua de transport feroviar, din unităţile care asigură transportul în comun şi serviciul de salubrizare a localităţilor, aprovizionarea populaţiei cu gaze, energie electrică, căldură şi apă, din unităţile de comerţ alimentar, servicii financiare, distribuţie de carburanţi, producţie şi distribuţie de medicamente şi echipamente sanitare, precum şi personalul din unităţile farmaceutice, vor putea beneficia de zile libere plătite numai cu acordul angajatorului.

„Zilele libere plătite se acordă la cererea părintelui care îndeplineşte condiţiile cumulativ prevăzute de lege, iar indemnizaţia pentru fiecare zi liberă acordată se plăteşte din capitolul aferent cheltuielilor de personal din bugetul de venituri şi cheltuieli al angajatorului şi este în cuantum de 75% din salariul de bază corespunzător unei zile lucrătoare, dar nu mai mult de corespondentul pe zi a 75% din câştigul salarial mediu brut utilizat la fundamentarea bugetului asigurărilor sociale de stat”, încheie Av. Alina Tiocan.
Mai nouă Mai veche