Primăriile, Garda de Mediu și Sistemul de Gospodărire a Apelor, avertizate să fie pregătite pentru posibile inundații

Subprefectul Daniel Prorociuc a anunțat că având în vedere că în această perioadă se pot manifesta fenomene meteohidrologice periculoase generatoare de situații de urgență, cu efecte negative asupra vieții socio-economice a locuitorilor, Instituția Prefectului a solicitat primăriilor din județul Suceava o atenție deosebită asupra măsurilor ce urmează a fi întreprinse în această perioadă, în vederea diminuării riscului de producere a inundațiilor.

Totodată, având în vedere prevederile Ordonanței Guvernului României nr.21/2002 privind gospodărirea localităţilor urbane şi rurale, cu modificările și completătrile ulterioare, s-a solicitat primăriilor să aibă în vedere următoarele aspecte:
  • toaletarea arborilor din aliniamente, cu precădere a exemplarelor cu vârste înaintate, afectate de putregai;
  • refacerea marcajelor de semnalizare verticală și orizontală pe drumurile din administrarea dumneavoastră; refacerii și vopsirii parapeților și a mâinii curente de la poduri, podețe sau punți pietonale;
  • asigurărea iluminatului public pe timpul nopții;
  • refacerea indicatoarelor turistice din interiorul localității;
  • implicării agenților economici și a cetățenilor în campania de curățenie, în conformitate cu prevederile legale sus-menționate;
  • semnalizării corespunzătoare a atelajelor hipo (căruțelor) din localitate.
De asemenea, în cadrul ședinței Colegiului Prefectural de astăzi, subprefectul județului Suceava, Daniel Prorociuc, a solicitat Sistemului de Gospodărie a Apelor Suceava și Gărzii Naționale de Mediu - Comisariatul Județean Suceava să întreprindă acțiuni, în perioada următoare, în vederea identificării zonelor cu potențial la inundații și de a dispune măsuri care să vizeze următoarele aspecte:
  • curățarea/decolmatarea secțiunilor de scurgere a podurilor, podețelor, punților pietonale și rigolelor din zonele vulnerabile la inundații, cu prioritate a celor din zonele locuite;
  • igienizarea albiilor râurilor și pâraielor și a zonelor limitrofe, precum și desființarea depunerilor necontrolate de deșeuri de orice tip, inclusiv a depozitelor de material lemnos;
„Se impune ca în perioada următoare să avem o atenție sporită și o atitudine proactivă, pentru executarea acestor lucrări, care vor diminua semnificativ riscul de producere a inundațiilor, în județul Suceava”, a spus subprefectul Daniel Prorociuc.

Niciun comentariu

Un produs Blogger.