Numeroase ilegalități în cazul blocului distrus de o furtună în satul Sf. Ilie din comuna Șcheia. În acte, locuințele de la mansardă erau uscătoare. Certificatele de urbanism nu aveau toate semnăturile necesare

O comisie înființată de prefectul Iulian Cimpoeșu a constatat numeroase ilegalități privind procedura de autorizare și construire a blocului din Sf. Ilie care a fost afectat de o furtună în data de 1 iulie 2021. 

În conformitate cu prevederile Ordinului nr. 306 din 09.07.2021, modificat și completat cu Ordinul nr 311 din 13.07.2021 al Prefectului Județului Suceava, Iulian CIMPOEȘU, privind constituirea comisiei interinstituționale pentru verificarea documentelor tehnic, precum și a modului de edificare a clădirii cu bloc de locuințe situat în comuna Șcheia, afectată de fenomenele meteo – hidrologice periculoase în data de 1 iulie 2021, în perioada 14-21 iulie 2021, comisia s-a deplasat în teren.

Din Procesul-verbal de constatare, încheiat de comisia din care au făcut parte reprezentanți ai Inspectoratului Județean în Construcții Suceava, Inspectoratului pentru Situații de Urgență al județului Suceava, Instituției Prefectului - județul Suceava, precum și Arhitectul Șef al Consiliului Județean Suceava și primarul comunei Șcheia, sintetizăm următoarele:

Execuția lucrărilor a început în baza autorizației de construcție nr 212/23 iulie 2007 pentru „Executarea lucrărilor de construire pentru: Bloc de locuințe colective (S+P+4E) și branșament electric” satul Sfântul Ilie, strada Victoriei nr.23, comuna Șcheia, jud. Suceava.

În data de 10 aprilie 2008 a fost emisă o hotărâre de Consiliu Local al Comunei Șcheia – HCL nr. 47/ 10.04.2008 privind aprobare PUD – Bloc de locuințe D+P+5E+M (documentația aferentă acestei HCL nu cuprinde reglementări în conformitate cu art.48 din Legea nr.350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul, în vigoare la acea dată), ulterior a fost obținută o nouă autorizație de construcție, nr. 67/24.04.2009 emisă pentru „Executarea lucrărilor de construire pentru: Intrare în legalitate a unui bloc de locuințe colective (D+P+4E+M)”.

În cadrul expertizei tehnice care a stat la baza emiterii autorizației de construire nr 67/24.04.2009 sunt precizate următoarele:

Construcția se dezvoltă pe demisol, parter, 4 etaje și mansardă având destinația de bloc de locuințe. La demisol sunt spații destinate depozitării, la parter, etaje și mansardă sunt spații de locuit, iar în pod sunt spații destinate uscării rufelor. Acoperișul este de tip șarpantă din lemn, pe scaune, cu învelitoare din tablă multistrat. Planșeul podului este din lemn.

Comisia a constatat că pentru construcția cu destinația de locuit și având gradul de rezistență la foc III a fost depășită limita maximă acceptată și prevăzută de normele în vigoare deoarece în cadrul acestui proiect se menționează un regim de înălțime D+P+4E+M însă prin funcționalitatea podului, regimul real de înălțime este de D+P+4E+M1+M2. Funcționalitatea podului a fost realizată prin proiectarea în cadrul spațiului acestuia a unor spații cu destinație clară – 6 uscătoare cu 6 spălătorii aferente.

Chiar pentru situația în care podul ar fi fost spațiu neutilizabil, proiectantul nu a prevăzut separarea dintre casa de scări și podul construcției cu pereți rezistenți la foc 2 ore și cu gol de acces în pod echipat cu ușă rezistentă la foc 45 minute și dispozitiv de autoînchidere sau închidere automată în caz de incendiu conform prevederilor în vigoare.

Comisia a constatat de asemenea că nu au fost respectate prevederile proiectului tehnic al construcției de locuit în sensul că la nivelul mansardei M2 au fost aduse modificări de destinație celor 6 uscătoare, acestea devenind spații de locuit.

De asemenea, cel puțin trei Certificate de urbanism eliberate, nu conțin toate semnăturile.

Neavând la dispoziție toate documentele referitoare la edificarea construcției și a eventualelor intervenții ulterioare (Cartea Tehnică a Construcției), verificarea modului de edificare și starea tehnică a construcției poate fi corect evaluată în urma unei expertize tehnice la cerința esențială „Rezistență mecanică și stabilitate”, întocmită de un expert tehnic atestat conform legii.

Prin Procesul Verbal de control privind urmărirea comportării în exploatare a construcțiilor, din 21 iulie 2021, a fost dispus asociației de proprietari nr. 78 Șcheia să ia legătura cu un expert tehnic atestat în vederea întocmirii unei expertize tehnice a construcției.

Mai multe informații: 

Niciun comentariu

Un produs Blogger.