12 cazuri de muncă la negru descoperite de inspectorii ITM Suceava la șapte angajatori. Au fost aplicate amenzi în valoare de 110.000 de lei

În perioada 1-31 iulie 2021, inspectorii de muncă din cadrul ITM Suceava au efectuat 256 controale, din care 178 în domeniul relaţiilor de muncă şi 78 în domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă. Pentru deficienţele constatate, au fost aplicate 150 sancţiuni contravenţionale în valoare totală de 193.000 lei.

Activitatea în domeniul relaţiilor de muncă:

În urma celor 178 controale efectuate, s-au aplicat 70 sancţiuni contravenţionale, valoarea amenzilor aplicate fiind de 193.000 lei.

Au fost depistate 12 persoane care desfăşurau muncă nedeclarată, din care:
 • 3 persoane depistate la muncă în afara programului de lucru stabilit în cadrul contractului individual de muncă cu timp parțial.
 • 1 persoană al cărui contract individual de muncă nu a fost transmis în registrul general de evidenţă a salariaţilor cel târziu în ziua anterioară începerii activității.
 • 8 persoane depistate la muncă fără contract individual de muncă.

Pentru muncă nedeclarată, au fost sancționați 7 angajatori, valoarea amenzilor aplicate fiind de 110.000 lei.

Deficienţe frecvent constatate în domeniul relaţiilor de muncă:
 • neîncheierea în formă scrisă a contractelor individuale de muncă, anterior începerii raporturilor de muncă;
 • netransmiterea, în termenul legal, a contractelor individuale de muncă în registrul general de evidenţă a salariaţilor;
 • netransmiterea modificărilor intervenite în registrul general de evidenţă a salariaţilor;
 • nerespectarea prevederilor legale privind munca suplimentară;
 • nerespectarea dispoziţiilor legale referitoare la obligaţia de a ţine evidenţa orelor prestate de fiecare salariat;
 • nerespectarea prevederilor legale privind acordarea concediilor de odihnă;
 • nerespectarea prevederilor legale privind repausul săptămânal.

Activitatea în domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă:

În urma celor 78 de controale efectuate s-au aplicat 80 sancţiuni contravenţionale.

Principalele deficienţe constatate au fost:
 • nu s-au prevăzut semnalizările de securitate şi/sau de sănătate la locul de muncă;
 • nu s-a asigurat calificarea lucrătorilor în vederea exercitării meseriilor şi a profesiilor prevăzute de legislaţia specifică;
 • nu s-au curățat cu regularitate locurile de muncă unde pulberile de lemn pot crea medii potențial explozive;
 • nu s-a efectuat controlul medical periodic;
 • nu s-au luat măsuri pentru ca lucrătorii să poarte echipamentul individual de protecție acordat;
 • nu s-au asigurat echipamente de muncă corespunzătoare, prevăzute cu sisteme de protecție colectivă (balustrade solide, suficient de înalte) și nici alte mijloace pentru a împiedica / opri căderile de la înălțime;
 • nu au fost instruiți lucrătorii cu măsurile stabilite în planul de prevenire și protecție;
 • nu au primit toți lucrătorii o instruire suficientă și adecvată specificului locului de muncă.

În luna iulie la Inspectoratul Teritorial de Muncă Suceava au fost comunicate 19 evenimente.

Ca urmare a interogării registrului general de evidenţă a salariaţilor, s-a constatat faptul că, la data de 1 august 2021, figurează ca fiind înregistrate 135.559 de contracte individuale de muncă active, dintre care:
 • 125.596 pe durată nedeterminată;
 • 9.963 pe durată determinată.

Niciun comentariu

Un produs Blogger.