24 de angajați la mediu depistați de inspectorii ITM Suceava în septembrie. Amenzi în valoare de 260.000 de lei aplicate angajatorilor

În perioada 1-30 septembrie 2021, inspectorii de muncă din cadrul ITM Suceava au efectuat 252 controale, dintre care 201 în domeniul relaţiilor de muncă şi 51 în domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă. Pentru deficienţele constatate, au fost aplicate 137 sancţiuni contravenţionale în valoare totală de 420.800 lei.

ACTIVITATEA DESFĂŞURATĂ ÎN LUNA SEPTEMBRIE

1. Activitatea în domeniul relaţiilor de muncă:

În urma celor 201 controale efectuate, s-au aplicat 93 sancţiuni contravenţionale, valoarea amenzilor aplicate fiind de 385.800 lei.

Au fost depistate 29 persoane care desfăşurau muncă nedeclarată, din care:
 • 3 persoane depistate la muncă în perioada în care au contractul individual de muncă suspendat;
 • 2 persoane al căror contracte individuale de muncă nu a fost transmise în registrul general de evidenţă a salariaţilor cel târziu în ziua anterioară începerii activității;
 • 24 persoane depistate la muncă fără contract individual de muncă.
Pentru muncă nedeclarată, au fost sancționați 20 angajatori, valoarea amenzilor aplicate fiind de 260.000 lei.

Deficienţe frecvent constatate în domeniul relaţiilor de muncă:
 • neîncheierea în formă scrisă a contractelor individuale de muncă, anterior începerii raporturilor de muncă;
 • netransmiterea, în termenul legal, a contractelor individuale de muncă în registrul general de evidenţă a salariaţilor;
 • netransmiterea modificărilor intervenite în registrul general de evidenţă a salariaţilor;
 • nerespectarea prevederilor legale privind munca suplimentară;
 • nerespectarea dispoziţiilor legale referitoare la obligaţia de a ţine evidenţa orelor prestate de fiecare salariat;
 • nerespectarea prevederilor legale privind acordarea concediilor de odihnă;
 • nerespectarea prevederilor legale privind repausul săptămânal.

2. Activitatea în domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă:

În urma celor 51 de controale efectuate s-au aplicat 44 sancţiuni contravenţionale, valoarea amenzilor aplicate fiind de 35.000 lei.

Principalele deficienţe constatate au fost:
 • nu s-a asigurat calificarea lucrătorilor în vederea exercitării meseriilor şi a profesiilor prevăzute de legislaţia specifică (motostivuitor-ist);
 • nu s-a efectuat verificarea periodică a echipamentului de muncă (motostivuitor-verificare ISCIR);
 • nu s-a asigurat activitatea de prevenire și protecție;
 • nu s-au comunicat și cercetat evenimentele;
 • nu s-au asigurat schele corespunzătoare, prevăzute cu sisteme de protecție colectivă (balustrade solide, suficient de înalte) și nici alte mijloace pentru a împiedica / opri căderile de la înălțime;
 • nu s-a efectuat instruirea lucrătorilor conform tematicilor de instruire aprobate de angajator;
 • nu s-a efectuat revizuirea Planului de prevenire și protecție;
 • nu s-au luat măsuri pentru ca lucrătorii să poarte echipamentul individual de protecție acordat.
În luna septembrie la Inspectoratul Teritorial de Muncă Suceava au fost comunicate 21 evenimente.

Ca urmare a interogării registrului general de evidenţă a salariaţilor, s-a constatat faptul că, la data de 01.10.2021, figurează ca fiind înregistrate 135.803 de contracte individuale de muncă active din care:
 • 126.067 pe durată nedeterminată;
 • 9.736 pe durată determinată.

Niciun comentariu

Un produs Blogger.