Tăieri ilegale identificate de Garda Forestieră Suceava în păduri din Șaru Dornei, Sucevița și Moldovița

În perioada 27 septembrie - 1 octombrie 2021, delegații Gărzii Forestiere Suceava au efectuat mai multe verificări în fondul forestier și în vegetația forestieră din afara fondului forestier constatând mai multe nereguli.

Astfel, în continuarea verificărilor începute în fondul forestier și în vegetația forestieră din afara fondului forestier pentru care prestează servicii silvice ocolul silvic Dealu Negru, pe raza comunei Șaru Dornei, a fost identificată o exploatare într-o suprafață privată de pășune împădurită aparținând unei persoane fizice, iar în urma verificării legalității punerii în valoare, a exploatării și a comercializării masei lemnoase s-a constatat faptul că deși masa lemnoasă figura ca fiind expediată din parchetul de exploatare, în teren au fost identificați un număr de 37 arbori, specia molid, neexploatați. Ca urmare a acestor constatări delegații Gărzii Forestiere Suceava au întocmit procesul verbal de constatare și sancționare a contravenției silvice, aplicând o amendă în valoare de 5000 lei și ca măsură complementară s-a dispus confiscare valorică a cantității de 18,23 mc material lemnosechivalentul arborilor neexploatați,cu o valoare de 3153,79 lei.

Întrucât există suspiciunea că prin această modalitate a fost legalizată o masă lemnoasă tăiată ilegal, au fost sesizate organele de cercetare penală competente cu privire la faptele de natură penală care pot întruni elementele constitutive ale unor infracțiuni.

Tot într-o suprafață privată aparținând unei persoane fizice, administrată de către Ocolul Silvic Dealul Negru, într-o partidă în curs de exploatare, delegații Gărzii Forestiere Suceava au constatat existența a 2 arbori care fac obiectul partizii ce prezintă caracteristici fenotipice care nu îndeplinesc condițiile de a fi încadrați ca produse accidentale. Arborii au fost predați în custodia OS Dealu Negru și s-a procedat la sesizarea organelor de cercetare penală competente cu privire la utilizarea contrar dispozițiilor legale a dispozitivelor speciale de marcat.

În aceeași perioadă, pe raza comunei Sucevița, în suprafața de fond forestier aparținând Primăriei comunei Sucevița, administrată de către ocolul silvic privat Bucovina, delegații Gărzii Forestiere Suceava au constatat în urma verificărilor un număr de 41 cioate provenite din tăieri ilegale de arbori având un volum total de 57,878 mc, valoarea totală a prejudiciului fiind de 44165,30. Și în acest caz au fost sesizateorganele de cercetare penală competente cu privire la infracțiunea de tăiere fără drept de arbori, furt,precum și alte fapte ce pot întruni elementele constitutive ale unor infracțiuni.

Alte tăieri ilegale au fost identificate într-o suprafață privată fără contract de asigurare a serviciilor de pază cu o structură silvică autorizată, pe raza comunei Moldovița. În această locație, delegații Gărzii Forestiere Suceava au identificat un număr de 16 cioate provenite din tăieri ilegale de arbori având un volum total de 26,28 mc, valoarea totală a prejudiciului fiind de 16139 lei.

Și în acest caz au fost sesizate organele de cercetare penală competente cu privire la infracțiunea de tăiere fără drept de arbori și furt.

La finalizarea verificărilor, rezultatele constatărilor vor fi făcute publice.
Mai nouă Mai veche