15 persoane care munceau la negru, depistate de inspectorii ITM Suceava în luna octombrie

În perioada 1-31 octombrie 2021, inspectorii de muncă din cadrul Inspectoratului Teritorial de Muncă Suceava au efectuat 246 controale, dintre care 204 în domeniul relaţiilor de muncă şi 42 în domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă. Pentru deficienţele constatate, au fost aplicate 102 sancţiuni contravenţionale în valoare totală de 267.000 lei.

Activitatea în domeniul relaţiilor de muncă:

În urma celor 204 controale efectuate, s-au aplicat 71 sancţiuni contravenţionale, valoarea amenzilor aplicate fiind de 249.500 lei.

Au fost depistate 15 persoane care desfăşurau muncă nedeclarată, din care:
- 1 persoană al cărui contract individual de muncă nu a fost transmis în registrul general de evidenţă a salariaţilor cel târziu în ziua anterioară începerii activității;
- 14 persoane depistate la muncă fără contract individual de muncă.

Pentru muncă nedeclarată, au fost sancționați 9 angajatori, valoarea amenzilor aplicate fiind de 180.000 lei.

Deficienţe frecvent constatate în domeniul relaţiilor de muncă:
 • neîncheierea în formă scrisă a contractelor individuale de muncă, anterior începerii raporturilor de muncă;
 • netransmiterea, în termenul legal, a contractelor individuale de muncă în registrul general de evidenţă a salariaţilor;
 • netransmiterea modificărilor intervenite în registrul general de evidenţă a salariaţilor;
 • nerespectarea prevederilor legale privind munca suplimentară;
 • nerespectarea dispoziţiilor legale referitoare la obligaţia de a ţine evidenţa orelor prestate de fiecare salariat;
 • nerespectarea prevederilor legale privind acordarea concediilor de odihnă;
 • nerespectarea prevederilor legale privind repausul săptămânal.

Activitatea în domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă:

În urma celor 42 de controale efectuate s-au aplicat 31 sancţiuni contravenţionale, valoarea amenzilor aplicate fiind de 17.500 lei.

Principalele deficienţe constatate au fost:
 • nu s-au comunicat evenimentele produse;
 • nu s-au cercetat evenimentele produse;
 • nu s-a efectuat semnalizarea de securitate;
 • nu s-au asigurat dispozitive de protecție colectivă;
 • nu s-au efectuat instruirile pe linie de securitate și sănătate în muncă;
 • nu s-a organizat activitatea de acordare a primului ajutor;
 • nu s-au afișat la intrarea în unitate reglementările cu privire la împiedicarea infectării cu SARS CoV2.
În luna octombrie la Inspectoratul Teritorial de Muncă Suceava au fost comunicate 21 evenimente.

Ca urmare a interogării registrului general de evidenţă a salariaţilor, s-a constatat faptul că, la data de 01.11.2021, figurează ca fiind înregistrate 137.681 de contracte individuale de muncă active din care:

- 126.392 pe durată nedeterminată;

- 11.289 pe durată determinată.

Niciun comentariu

Un produs Blogger.