14 persoane care munceau la negru au fost depistate de inspectorii ITM Suceava în timpul controalelor din luna februarie

În perioada 1-28 februarie 2022 inspectorii de muncă din cadrul Inspectoratului Teritorial de Muncă Suceava au efectuat 279 controale, dintre care 239 în domeniul relaţiilor de muncă şi 40 în domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă. Pentru deficienţele constatate, au fost aplicate 119 sancţiuni contravenţionale în valoare totală de 212.500 lei.

1. Activitatea în domeniul Relaţiilor de muncă/Muncă nedeclarată:

În urma celor 239 controale efectuate, s-au aplicat 78 sancţiuni contravenţionale, valoarea amenzilor aplicate fiind de 176.000 lei.

Au fost depistate 14 persoane care desfăşurau muncă nedeclarată, din care:
 • 2 persoane depistate la muncă în afara programului de lucru stabilit în cadrul contractului individual de muncă cu timp parțial.
 • 1 persoană depistată la muncă în perioada în care are contractul individual de muncă suspendat;
 • 2 persoane ale căror contracte individuale de muncă nu au fost transmise în registrul general de evidenţă a salariaţilor cel târziu în ziua anterioară începerii activității;
 •  9 persoane depistate la muncă fără contract individual de muncă.

Pentru muncă nedeclarată, au fost sancționați 11 angajatori, valoarea amenzilor aplicate fiind de 100.000 lei.

Deficienţe frecvent constatate în domeniul relaţiilor de muncă:
 • neîncheierea în formă scrisă a contractelor individuale de muncă, anterior începerii raporturilor de muncă;
 • netransmiterea, în termenul legal, a contractelor individuale de muncă în registrul general de evidenţă a salariaţilor;
 • netransmiterea modificărilor intervenite în registrul general de evidenţă a salariaţilor;
 • nerespectarea prevederilor legale privind munca suplimentară;
 • nerespectarea dispoziţiilor legale referitoare la obligaţia de a ţine evidenţa orelor prestate de fiecare salariat;
 • nerespectarea prevederilor legale privind acordarea concediilor de odihnă;
 • nerespectarea prevederilor legale privind repausul săptămânal.

2. Activitatea în domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă:

În urma celor 40 de controale efectuate s-au aplicat 41 sancţiuni contravenţionale, valoarea amenzilor aplicate fiind de 36.500 lei.

Principalele deficienţe constatate au fost:
 • nu s-au comunicat evenimentele;
 • nu s-au efectuat verificările periodice la echipamentele de muncă;
 • nu s-au aplicat semnalizările de securitate;
 • nu s-a organizat activitatea de prevenire și protecție;
 • nu s-au amenajat corespunzător și autorizat mijloacele cu care sunt transportați lucrătorii;
 • nu s-au luat măsuri adecvate astfel ca toți lucrătorii să poarte echipamentul individual de protecție acordat;
 • nu s-a asigurat instruirea suficientă specifică locului de muncă.

În luna februarie la Inspectoratul Teritorial de Muncă Suceava au fost comunicate 13 evenimente.

Ca urmare a interogării registrului general de evidenţă a salariaţilor, s-a constatat faptul că, la data de 01.03.2022, figurează ca fiind înregistrate 137.783 de contracte individuale de muncă active din care:
 • 126.852 pe durată nedeterminată;
 • 10.931 pe durată determinată.

Niciun comentariu

Un produs Blogger.