A fost desemnată oferta câştigătoare pentru modernizarea liniei CF Pojorâta - Suceava

Compania Naţională de Căi Ferate CFR SA a desemnat oferta câştigătoare la procedura de licitaţie publică privind elaborarea studiului de fezabilitate şi a proiectului tehnic pentru modernizarea liniei de cale ferată Pojorâta - Suceava, subsecţiunea 3 a tronsonului Apahida - Suceava.

Compania Naţională de Căi Ferate CFR SA a desemnat oferta câştigătoare la procedura de licitaţie publică privind elaborarea studiului de fezabilitate şi a proiectului tehnic pentru modernizarea liniei de cale ferată POJORÂTA – SUCEAVA (subsecţiunea 3 a tronsonului Apahida - Suceava), pentru viteza maximă de circulaţie a trenurilor de călători cu 160 km/h, respectiv cu 120 km/h pentru trenurile de marfă.

Oferta financiară depusă de Asocierea SC Baicons Imprex SRL – SC Ispcf SA, în valoare de 37,5 mil. lei (fără TVA), a fost desemnată câştigătoare, contractul de achiziţie publică urmând a fi încheiat şi semnat de ambele părţi la finalul perioadei legale de contestaţii, informează compania.

Studiul de Fezabilitate şi Proiectul Tehnic pentru modernizarea liniei de cale ferată pe subsecţiunea 3 Pojorâta - Suceava, în lungime de 85 km, au drept scop identificarea soluţiei optime din punct de vedere tehnic, operaţional, economic, financiar, al impactului asupra mediului şi al schimbărilor climatice.

Sursa de finanţare este asigurată din Fondul de Coeziune prin Mecanismul pentru Interconectarea Europei - CEF Sector Transport, în procent de 85% din valoarea eligibilă, iar restul sumei va fi suportat de la Bugetul de Stat. Durata de finalizare a contractului este de 23 de luni.

Obiectivul general al contractului de prestări servicii este modernizarea infrastructurii feroviare între Pojorâta şi Suceava, pentru integrarea unui transport durabil între regiunea Centrală şi Nord-Estică a ţării, asigurarea dezvoltării socio-economice a zonelor traversate, îmbunătăţirea competitivităţii economice a României şi asigurarea condiţiilor necesare pentru creşterea numărului de pasageri şi a volumului de mărfuri transportate pe reţeaua TEN-T.

De asemenea, contractul prevede şi atingerea unor importante obiective specifice, printre care:
  • creşterea vitezei de circulaţie şi, implicit, reducerea duratei de călătorie pe subsecţiunea analizată şi pe întreaga secţiune Apahida - Suceava
  • îmbunătăţirea condiţiilor de călătorie şi creşterea gradului de siguranţă, gestionând în acelaşi timp impactul asupra mediului, în conformitate cu cerinţele europene
  • creşterea numărului de călători, inclusiv a numărului de turişti, precum şi a volumului de mărfuri transporte la nivel intern şi internaţional.

Niciun comentariu

Un produs Blogger.