Sesiunea națională pentru comunicări științifice „Economie europeană - Prezent și perspective”, la USV

În intervalul 12-13 mai 2022, la Universitatea „Ștefan cel Mare” din Suceava (USV) se desfășoară Sesiunea națională pentru comunicări științifice - Economie europeană - Prezent și perspective, organizată de Facultatea de Economie, Administraţie şi Afaceri, în parteneriat cu Asociaţia Facultăţilor de Economie din România, Centrul de Cercetări și Resurse în Turism, Centrul de Cercetare în Contabilitate și Informatică de Gestiune, Centrul de Cercetare în Management și Administrarea Afacerilor, Centrul de Studii Europene din cadrul USV/FEAA și Societatea Antreprenorială pentru Studenţi din universitatea suceveană.

Sesiunea, care este dedicată studenților, masteranzilor și doctoranzilor, le oferă acestora ocazia să își prezinte rezultatele cercetărilor, precum și să împărtășească și să dezbată subiecte specifice problematicilor cercetate. Această sesiune are în vedere stimularea performanţelor de vârf în pregătirea profesional-ştiinţifică a studenţilor economiști, având ca ţintă aprofundarea competenţelor de cercetare ştiinţifică în domeniul economic, însoţită de dezvoltarea aptitudinilor de lucru şi comunicare în echipă, de evaluare, precum şi cultivarea spiritului de competiţie.

La conferința dedicată studenților, masteranzilor și doctoranzilor vor participa reprezentanți ai mediul academic din țară și din străinătate, alături de invitați speciali, care reprezintă universități din Irlanda, Regatul Unit, Ucraina și Republica Moldova.

Evenimentul va asigura cadrul discuțiilor pe problematica prezentată în cadrul sesiunii de comunicări științifice. Ziua a doua a conferinței include și o vizită tematică în zona Cacica.

Niciun comentariu

Un produs Blogger.