Cinci angajați la negru depistați de inspectorii ITM Suceava în luna mai

În perioada 1-31 mai 2022, inspectorii de muncă din cadrul Inspectoratului Teritorial de Muncă Suceava au efectuat 253 controale, dintre care 199 în domeniul relaţiilor de muncă şi 54 în domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă. Pentru deficienţele constatate, au fost aplicate 134 sancţiuni contravenţionale în valoare totală de 242.000 lei.

Activitatea în domeniul Relaţiilor de muncă/Muncă nedeclarată:

În urma celor 199 controale efectuate, s-au aplicat 60 sancţiuni contravenţionale, valoarea amenzilor aplicate fiind de 196.500 lei.

Au fost depistate 5 persoane care desfăşurau muncă nedeclarată, dintre care:
 • 1 persoană depistată la muncă în afara programului de lucru stabilit în cadrul contractului individual de muncă cu timp parțial.
 • 4 persoane depistate la muncă fără contract individual de muncă.
Pentru muncă nedeclarată, au fost sancționați patru angajatori, valoarea amenzilor aplicate fiind de 90.000 lei.

Deficienţe frecvent constatate în domeniul relaţiilor de muncă:
 • neîncheierea în formă scrisă a contractelor individuale de muncă, anterior începerii raporturilor de muncă;
 • netransmiterea, în termenul legal, a contractelor individuale de muncă în registrul general de evidenţă a salariaţilor;
 • netransmiterea modificărilor intervenite în registrul general de evidenţă a salariaţilor;
 • nerespectarea prevederilor legale privind munca suplimentară;
 • nerespectarea dispoziţiilor legale referitoare la obligaţia de a ţine evidenţa orelor prestate de fiecare salariat;
 • nerespectarea prevederilor legale privind acordarea concediilor de odihnă;
 • nerespectarea prevederilor legale privind repausul săptămânal.

Activitatea în domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă:

În urma celor 54 de controale efectuate s-au aplicat 74 sancţiuni contravenţionale, valoarea amenzilor aplicate fiind de 45.500 lei.

Principalele deficienţe constatate au fost:
 • nu s-au comunicat evenimentele;
 • nu s-a permis efectuarea controlului;
 • nu s-au adoptat în faza de execuție a construcțiilor soluții conforme cu prevederile legale (cerințele minime prevăzute în HG 300/2006);
 • nu s-au îndeplinit măsurile dispuse;
 • beneficiarii lucrărilor nu au întocmit Planul de securitate și sănătate;
 • nu s-au comunicat în termen evenimentele.

În luna mai la Inspectoratul Teritorial de Muncă Suceava au fost comunicate 16 evenimente.

Ca urmare a interogării registrului general de evidenţă a salariaţilor, s-a constatat faptul că, la data de 01.06.2022, figurează ca fiind înregistrate 139.240 de contracte individuale de muncă active din care:
 • 127.369 pe durată nedeterminată;
 • 11.871 pe durată determinată.

Niciun comentariu

Un produs Blogger.