13 persoane care munceau la negru depistate de inspectorii ITM Suceava în ultima lună

În perioada 1-30 iunie 2022, inspectorii de muncă din cadrul Inspectoratului Teritorial de Muncă Suceava au efectuat 242 de controale, dintre care 199 în domeniul relaţiilor de muncă şi 43 în domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă. Pentru deficienţele constatate, au fost aplicate 111 sancţiuni contravenţionale în valoare totală de 220.500 lei.

Activitatea în domeniul Relaţiilor de muncă/Muncă nedeclarată:

În urma celor 199 controale efectuate, s-au aplicat 50 sancţiuni contravenţionale, valoarea amenzilor aplicate fiind de 207.000 lei.

Au fost depistate 13 persoane care desfăşurau muncă nedeclarată, din care:
 • 6 persoane al căror contracte individuale de muncă nu au fost transmise în registrul general de evidenţă a salariaţilor cel târziu în ziua anterioară începerii activității;
 • 7 persoane depistate la muncă fără contract individual de muncă.
Pentru muncă nedeclarată, au fost sancționați 8 angajatori, valoarea amenzilor aplicate fiind de 140.000 lei.

Deficienţe frecvent constatate în domeniul relaţiilor de muncă:
 • neîncheierea în formă scrisă a contractelor individuale de muncă, anterior începerii raporturilor de muncă;
 • netransmiterea, în termenul legal, a contractelor individuale de muncă în registrul general de evidenţă a salariaţilor;
 • netransmiterea modificărilor intervenite în registrul general de evidenţă a salariaţilor;
 • nerespectarea prevederilor legale privind munca suplimentară;
 • nerespectarea dispoziţiilor legale referitoare la obligaţia de a ţine evidenţa orelor prestate de fiecare salariat;
 • nerespectarea prevederilor legale privind acordarea concediilor de odihnă;
 • nerespectarea prevederilor legale privind repausul săptămânal.

Activitatea în domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă:

În urma celor 43 de controale efectuate s-au aplicat 61 sancţiuni contravenţionale, valoarea amenzilor aplicate fiind de 13.500 lei.

Principalele deficienţe constatate au fost:
 • nu s-au asigurat dispozitive de protecție corespunzătoare;
 • nu s-a urmărit respectarea de către toți lucrătorii a măsurilor prevăzute în planul de prevenire și protecție;
 • nu s-au prevăzut semnalizările de securitate şi/sau de sănătate;
 • nu s-au luat măsuri pentru ca lucrătorii să poarte echipamentul individual de protecție acordat;
 • nu s-a luat în considerare capacitățile lucrătorului înainte de a-i trasa sarcini;
 • nu s-au comunicat evenimentele.
În luna iunie la Inspectoratul Teritorial de Muncă Suceava au fost comunicate 18 evenimente.

Ca urmare a interogării registrului general de evidenţă a salariaţilor, s-a constatat faptul că, la data de 1 iulie 2022, figurează ca fiind înregistrate 138.266 de contracte individuale de muncă active dintre care
128.187 pe durată nedeterminată și 10.079 pe durată determinată.

Niciun comentariu

Un produs Blogger.