Firmele care angajează zilieri, controlate și amendate de inspectorii ITM Suceava

În luna septembrie 2022, Inspectoratul Teritorial de Muncă Suceava a desfăşurat Campania privind respectarea de către beneficiari a prevederilor Legii nr. 52/2011, privind exercitarea unor activităţi cu caracter ocazional desfăşurate de zilieri, republicată, cu modificările și completările ulterioare.

Obiectivele campaniei au fost:
  • Identificarea beneficiarilor care folosesc zilieri şi luarea măsurilor care se impun pentru nerespectarea de către aceştia a prevederilor Legii nr.52/2011 privind exercitarea unor activităţi cu caracter ocazional, republicată, cu modificările şi completările ulterioare şi a normelor metodologice de aplicare a acestei legi.
  • Creşterea gradului de conştientizare al beneficiarilor şi a zilierilor care desfăşoară activităţi cu caracter ocazional în domeniile stabilite de legiuitor, în ceea ce priveşte necesitatea aplicării şi respectării prevederilor legale în domeniul relaţiilor de muncă, stipulate de Legea nr.52/2011, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.
  • Diminuarea consecinţelor sociale şi economice negative care derivă din nerespectarea de către beneficiarii din domeniile controlate, a prevederilor Legii nr. 52/2011, republicată, cu modificările şi completările ulterioare şi a normelor de aplicare a acesteia.
  • Identificarea beneficiarilor care utilizează munca copiilor şi a tinerilor fără respectarea prevederilor Legii nr. 52/2011, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.
  • Identificarea beneficiarilor care folosesc zilieri în condiţiile în care se impunea încheierea contractelor individuale de muncă şi luarea măsurilor care se impun pentru respectarea de către beneficiarii din domeniile care fac obiectul campaniei, a prevederilor legale în domeniul relaţiilor de muncă.
  • Determinarea beneficiarilor de a respecta obligaţia de a înfiinţa, completa registrul de evidenţă a zilierilor şi de a transmite un extras al acestuia la inspectoratul teritorial de muncă în raza căruia societatea îşi are sediul, în termenul legal.
Grupul ţintă a fost reprezentat de beneficiarii la care se prestează munca necalificată cu caracter ocazional, în domeniile prevăzute în Clasificarea activităţilor din economia naţională, actualizată şi în conformitate cu prevederile art. 13 din lege.

La acţiune au participat nouă inspectorii de muncă și au fost controlați 22 de beneficiari. În urma verificărilor efectuate, pentru deficiențele constatate în domeniul relațiilor de muncă, au fost aplicate un număr de nouă sancțiuni contraventionale în valoare de 14.000 lei, totodată au fost dispuse si măsuri in vederea remedierii acestora.

Niciun comentariu

Un produs Blogger.