21 de suceveni prinși că munceau la negru. Inspectorii ITM au aplicat amenzi totale de 120.000 de lei

În perioada 1-31 octombrie 2022, inspectorii de muncă din cadrul ITM Suceava au efectuat 273 de controale, dintre care 225 în domeniul relaţiilor de muncă şi 48 în domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă. Pentru deficienţele constatate, au fost aplicate 143 sancţiuni contravenţionale în valoare totală de 249.500 lei.

Activitatea în domeniul Relaţiilor de muncă/Muncă nedeclarată

În urma celor 225 controale efectuate, s-au aplicat 86 sancţiuni contravenţionale, valoarea amenzilor aplicate fiind de 214.500 lei.

Au fost depistate 21 persoane care desfăşurau muncă nedeclarată, din care:
 • 6 persoane al căror contracte individuale de muncă nu au fost transmise în registrul general de evidenţă a salariaţilor cel târziu în ziua anterioară începerii activității;
 • 15 persoane depistate la muncă fără contract individual de muncă.
Pentru muncă nedeclarată, au fost sancționați 12 angajatori, valoarea amenzilor aplicate fiind de 120.000 lei.

Deficienţe frecvent constatate în domeniul relaţiilor de muncă:
 • neîncheierea în formă scrisă a contractelor individuale de muncă, anterior începerii raporturilor de muncă;
 • netransmiterea, în termenul legal, a contractelor individuale de muncă în registrul general de evidenţă a salariaţilor;
 • netransmiterea modificărilor intervenite în registrul general de evidenţă a salariaţilor;
 • nerespectarea prevederilor legale privind munca suplimentară;
 • nerespectarea dispoziţiilor legale referitoare la obligaţia de a ţine evidenţa orelor prestate de fiecare salariat;
 • nerespectarea prevederilor legale privind acordarea concediilor de odihnă;
 • nerespectarea prevederilor legale privind repausul săptămânal.

Activitatea în domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă:

În urma celor 48 de controale efectuate s-au aplicat 57 sancţiuni contravenţionale, valoarea amenzilor aplicate fiind de 35.000 lei.

Principalele deficienţe constatate au fost:
 • nu s-au comunicat evenimentele produse;
 • nu s-au cercetat evenimentele produse;
 • nu s-au desemnat lucrători pentru a se ocupa de activitățile de protecție și de prevenire a riscurilor de accidentare;
 • nu s-au asigurat echipamente individuale de protecție;
 • nu s-a efectuat semnalizarea de securitate;
 • nu s-au efectuat instruirile pe linie de securitate și sănătate în muncă;
 • nu s-au trimis Declarațiile prealabile pentru construcțiile noi.
În luna octombrie la Inspectoratul Teritorial de Muncă Suceava au fost comunicate 21 evenimente.

Ca urmare a interogării registrului general de evidenţă a salariaţilor, s-a constatat faptul că, la data de 1 nnoiembrie 2022, figurează ca fiind înregistrate 138.631 de contracte individuale de muncă active, dintre care 127.909 pe durată nedeterminată și 10.722 pe durată determinată.
Mai nouă Mai veche