Firmele care plasează forță de muncă în străinătate, controlate de ITM. Au fost aplicate amenzi de 10.000 de lei

În luna octombrie 2022, Inspectoratul Teritorial de Muncă Suceava a desfăşurat Campania pentru verificarea respectării prevederilor Legii nr. 156/2000 cu privire la condițiile de funcționare și procedura de înregistrare a persoanelor juridice care își desfășoară activitatea pe teritoriul României ca agenți de plasare forță de muncă în străinătate și pentru verificarea respectării prevederilor legale în domeniul relațiilor de muncă de către agenții de muncă temporară și de către utilizatorii salariaților temporari.

Controalele au vizat:
 • Agenții de plasare a forței de muncă aflați în evidența inspectoratelor teritoriale de muncă, precum și orice alte persoane fizice sau juridice care desfășoară activitate de selecție și plasare a forței de muncă în străinătate de pe teritoriul României;
 • Societățile care desfășoară „Activități de contractare, pe baze temporare, a personalului, conform codului CAEN 7820”;
 • angajatorii care au fost sancționați pentru nerespectarea condițiilor legale privind desfășurarea activității ca agent de muncă temporară;
 • societățile care utilizează salariați temporari prin punere la dispoziție de pe teritoriul României sau al unui stat UE/SEE.
  
Obiectivele campaniei au fost 
 • Identificarea cazurilor de nerespectare a condițiilor de funcționare și a procedurii de înregistrare, de către persoanele juridice care își desfășoară activitatea pe teritoriul României ca agenți de plasare a forței de muncă în străinătate.
 • Identificarea cazurilor de plasare forță de muncă efectuată fără respectarea condiției de a se constitui ca agent de plasare forță de muncă în străinătate(Cod CAEN 7810) și de a se înregistra la inspectoratul teritorial de muncă.
 • Conştientizarea agenților de plasare a forței de muncă în străinătate față de obligativitatea respectării prevederilor legale în domeniul de referință.
 • Diminuarea consecinţelor sociale şi economice negative care derivă din nerespectarea de către agenții de plasare a forței de muncă a prevederilor legale în domeniu.
 • Creșterea gradului de conștientizare a agenților de muncă temporară în ceea ce privește necesitatea respectării prevederilor legale aplicabile;
 • Creșterea gradului de conștientizare, a utilizatorilor și a salariaților temporari în ceea ce privește necesitarea respectării prevederilor legale aplicabile;
 • Diminuarea consecinţelor sociale şi economice negative care derivă din nerespectarea de către agenții de muncă temporară și a utilizatorilor a prevederilor legale în domeniul de referință.
 • Verificarea respectării de către agenții de muncă temporară, care au obiect de activitate principală „ Activități de contractare, pe baze temporare, a personalului” cod CAEN 7820,a prevederilor legale în domeniul relațiilor de muncă referitoare la: contractele de punere la dispoziție, contractele de muncă temporară, registrul general de evidență a salariaților;
 • Garantarea unui nivel adecvat de protecție a salariaților detașati în cadrul prestării de servicii transnaționale, pentru lucrătorul pus la dispoziție prin detașare transnațională de pe teritoriul României.

La acţiune au participat inspectori de muncă din cadrul serviciului control relații de muncă care au verificat un număr de 11 agenți de plasare forță de muncă care sunt înregistrați la Inspectoratul Teritorial de Muncă Suceava. 

Pentru deficienţele constatate au fost aplicate 7 sancţiuni contravenţionale în valoare de 10.000 lei.

Lista agenților de plasare a forței de muncă în străinătate înregistrați la Inspectoratul Teritorial de Muncă Suceava poate fi găsită la secțiunea informații de interes public de pe site-ul instituției accesând următorul link: http://www.itmsuceava.ro/itmsv/index.php?page=strainatate

Din totalul de 16 agenți de muncă temporară existenți la nivelul județului Suceava, au fost controlați un număr de șapte agenți. Pentru deficienţele constatate au fost aplicate 3 avertismente.
Mai nouă Mai veche