USV demarează procedurile de constituire a unui consorțiu pentru învățământul dual

Universitatea „Ștefan cel Mare” din Suceava demarează procedurile de constituire a consorțiului pentru învățământ dual „Performanța în formarea profesională prin parteneriatul cu mediul economic pentru dezvoltarea rutei complete de învățământ dual la USV - Dual USV”. În acest context, operatorii economici care pot face dovada faptului că desfășoară activități în domeniul de pregătire a elevilor/studenților sunt invitați să se alăture consorțiului. Obiectivul principal avut în vedere este formarea profesională de calitate a elevilor/studenților, pentru facilitarea inserției absolvenților învățământului preuniversitar și universitar desfășurat în regim de învățământ dual pe piața muncii.

Consorțiul DUAL USV va pregăti un proiect, pentru obținerea finanțării din fonduri nerambursabile PNRR, destinat înființării unui campus integrat pentru învățământ dual, pe terenul de 30 ha pe care USV îl administrează în comuna Moara. Campusul va fi format, în principal, din două clădiri cu laboratoare și ateliere pentru formarea profesionala a elevilor și studenților înscriși în învățământul dual în licee din județele Suceava, Botoșani și Neamț, în domeniile mecanic, electric, electronică și automatizări, electromecanică.

În ceea ce privește învățământul superior în regim dual, USV are în vedere dezvoltarea și adaptarea următoarelor programe de studiu: Autovehicule rutiere, Robotică / Mecatronică, Tehnologia construcţiilor de maşini, Inginerie mecanică, Calculatoare, Rețele și software de telecomunicații / Electronică aplicată, Echipamente și sisteme de comandă și control pentru autovehicule, Energetică și tehnologii informatice / Managementul energiei, Sisteme electrice, Automatică şi informatică aplicată.

Pe lângă un service auto dotat cu ultimele tehnologii, noul campus va pune la dispoziția elevilor și studenților amfiteatre, săli de seminar și peste 65 de ateliere și laboratoare de specialitate cu echipamente și tehnică de calcul, pentru asigurarea unui învățământ de calitate. Proiectul va asigura peste 10.000 burse lunare în valoare de aproximativ 80 EUR fiecare pentru elevi și peste 1400 burse lunare, în valoare de aproximativ 80 EUR fiecare, pentru studenți. Aceste burse lunare asigurate din bugetul proiectului vor fi dublate cu burse asigurate de operatorii economici.

Totodată, proiectul va fi sprijinit din fonduri proprii ale USV și din alte fonduri atrase prin construirea unui cămin cu 824 locuri (contractul de proiectare-execuție fiind în derulare), a unui restaurant/cantină studențească și a unui teren pentru activități sportive. Alimentarea cu energie electrică în Campusul II Moara va fi asigurată, preponderent, de un parc fotovoltaic, care va fi construit pe o suprafață de aproximativ 2 ha, în proximitatea noilor clădiri. Toate aceste construcții vor demara în anul 2023, iar pentru anii viitori, USV are în vedere și dezvoltarea altor facilități, precum un nou sediu pentru Facultatea de Silvicultură, Casa de Cultură a Studenților etc.

Pe această cale, operatorii economici interesați să participe în cadrul acestui consorțiu sunt invitați sa transmită o scrisoare de interes, ca răspuns la anunțul de pe site-ul https://dual.usv.ro/, menționând unul sau mai multe domenii în care doresc să colaboreze (dintre domeniile mecanic, electric, electronică și automatizări, electromecanică), numărul de elevi și/sau studenți pe care doresc să-i susțină în domeniile de interes, precum și dovada faptului că timp de minimum 3 ani de zile au desfășurat activități în domeniul de pregătire a elevilor/studenților.

Atragem atenția asupra faptului că, la data semnării acordului de parteneriat pentru implementarea proiectului, operatorii economici nu trebuie sa fie în procedură de reorganizare judiciară, de lichidare judiciară sau administrativă, de faliment sau activitatea comercială să nu fie suspendată.

Termenul limită de primire a scrisorilor de interes: 5 decembrie 2022.

În cadrul procesului de selecție vor fi respectate principiile transparenței, tratamentului egal, nediscriminării și utilizării eficiente a fondurilor publice.
Mai nouă Mai veche