17 persoane depistate lucrând la negru în luna noiembrie de inspectorii ITM Suceava

În perioada 1-30 noiembrie 2022, inspectorii de muncă din cadrul Inspectoratului Teritorial de Muncă Suceava au efectuat 262 controale, din care 220 în domeniul relaţiilor de muncă şi 42 în domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă. Pentru deficienţele constatate, au fost aplicate 115 sancţiuni contravenţionale în valoare totală de 258.000 lei.

Activitatea în domeniul Relaţiilor de muncă/Muncă nedeclarată:

În urma celor 220 controale efectuate, s-au aplicat 79 sancţiuni contravenţionale, valoarea amenzilor aplicate fiind de 258.000 lei.

Au fost depistate 17 persoane care desfăşurau muncă nedeclarată, din care:
 • 5 persoane al căror contracte individuale de muncă nu au fost transmise în registrul general de evidenţă a salariaţilor cel târziu în ziua anterioară începerii activității;
 • 12 persoane depistate la muncă fără contract individual de muncă.
Pentru muncă nedeclarată, au fost sancționați 12 angajatori, valoarea amenzilor aplicate fiind de 160.000 lei.

Deficienţe frecvent constatate în domeniul relaţiilor de muncă:
 • neîncheierea în formă scrisă a contractelor individuale de muncă, anterior începerii raporturilor de muncă;
 • netransmiterea, în termenul legal, a contractelor individuale de muncă în registrul general de evidenţă a salariaţilor;
 • netransmiterea modificărilor intervenite în registrul general de evidenţă a salariaţilor;
 • nerespectarea prevederilor legale privind munca suplimentară;
 • nerespectarea dispoziţiilor legale referitoare la obligaţia de a ţine evidenţa orelor prestate de fiecare salariat;
 • nerespectarea prevederilor legale privind acordarea concediilor de odihnă;
 • nerespectarea prevederilor legale privind repausul săptămânal.

Activitatea în domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă:

În urma celor 42 de controale efectuate s-au aplicat 36 de avertismente contravenționale la 22 angajatori.

Principalele deficienţe constatate au fost:
 • nu s-a stabilit prin decizie scrisă lucrătorul desemnat care să ocupe de activitatea de prevenire și protecție;
 • nu s-a transmis la ITM Suceava lista substanțelor și preparatelor chimice periculoase;
 • nu s-a asigurat întrunirea comitetului de securitate și sănătate în muncă cel puțin odată pe trimestru;
 • nu s-au marcat căile de acces și circulație;
 • nu s-au asigurat dispozitive de protecție colectivă;
 • nu s-au efectuat instruirile pe linie de securitate și sănătate în muncă.
În luna noiembrie la Inspectoratul Teritorial de Muncă Suceava au fost comunicate 19 evenimente.

Ca urmare a interogării registrului general de evidenţă a salariaţilor, s-a constatat faptul că, la data de 1 decembrie 2022, figurează ca fiind înregistrate 139.018 de contracte individuale de muncă active, dintre care 128.183 pe durată nedeterminată și 10.835 pe durată determinată.
Mai nouă Mai veche