Fabrică de lambriu controlată de Garda Forestieră Suceava. Amenzi de 35.000 de lei și cherestea confiscată în valoare de 140.000 de lei

În perioada 9 noiembrie 2022 - 20 ianuarie 2023, pe baza informațiilor deținute la nivelul Gărzii
Forestiere Suceava cu privire la trasabilitatea materialelor lemnoase, s-a demarat o acțiune de verificare
împreună cu lucrători de poliție din cadrul IPJ Neamț - Serviciul Ordine Publică. 

Astfel, au fost efectuate verificări la punctele de lucru a doi operatori economici, puncte de lucru situate pe raza localității Trifești, județul Neamț, unul dintre ei având sediul social pe județul Suceava. Punctele de lucru ale celor doi operatori economici în cauză nu sunt delimitate între ele, iar materialul lemnos era amestecat, ceea ce a făcut dificilă efectuarea verificărilor.

Astfel, s-a constatat pentru unul din operatorii economic lipsă nejustificată în gestiune ce totalizează 161,71 mc lemn de lucru cherestea rășinoase, sens în care s-a procedat la sancționarea contravențională a operatorului economic cu amendă în valoare de 30.000 lei și s-a dispus confiscarea valorică a respectivei cantităţi de materiale lemnoase, stabilindu-se pentru aceasta o valoare de 140.688 lei. În plus, au mai fost sancționate două aspecte contravenționale: nedelimitarea între cele două puncte de lucru ale celor doi agenți economici care-și desfășoară activitatea în aceeași incintă și faptul că sau constatat avize la care din fotografiile atașate în aplicația SUMAL 2.0 nu se poate distinge/focaliza încărcătura.
În urma acțiunii de control, s-au aplicat sancțiuni contravenționale în valoare de 35.000 lei și s-au confiscat materiale leomnoase cu o valoare de 140688 lei.

Pentru cel de-al doilea operator economic verificările nu au fost finalizate, fiind în curs de desfășurare, implicând și cercetări din sfera penală.

De remarcat faptul că unul din operatorii economici verificați produce lambriu utilizând ca materie primă cheresteaua de rășinoase. Lambriul, fiind produs finit, nu circulă cu avize de însoțire a materialelor lemnoase care pot fi urmărite prin GPS cu ajutorul sistemului de monitorizare SUMAL, ci cu avize de marfă, ceea ce face ca transportul ilegal al acestor tip de materiale să se facă mult mai ușor decât în cazul materialelor lemnoase. Momentul efectuării controlului a surprins societatea controlată „în gaură” de 160 m.c. cherestea rășinoase.

Garda Forestieră Suceava atrage din nou atenţia că faptele ilegale din domeniul forestier sunt şi vor fi drastic pedepsite, în perioada următoare urmând a se intensifica acest tip de controale.

Garda Forestieră Suceava
Mai nouă Mai veche