Cinci angajatori amendați cu 60.000 de lei pentru au fost prinși cu persoane care munceau la negru, în ianuarie, în județul Suceava

În perioada 1-31 ianuarie 2023, inspectorii de muncă din cadrul ITM Suceava au efectuat 231 de controale, dintre care 203 în domeniul relaţiilor de muncă şi 28 în domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă. Pentru deficienţele constatate, au fost aplicate 79 de sancţiuni contravenţionale în valoare totală de 132.000 lei.

Activitatea în domeniul Relaţiilor de muncă/Muncă nedeclarată:

În urma celor 203 controale efectuate, s-au aplicat 48 sancţiuni contravenţionale, valoarea amenzilor aplicate fiind de 118.000 lei.

Au fost depistate 6 persoane care desfăşurau muncă nedeclarată, din care:
 • 1 persoană al cărui contract individual de muncă nu a fost transmis în registrul general de evidenţă a salariaţilor cel târziu în ziua anterioară începerii activității;
 • 5 persoane depistate la muncă fără contract individual de muncă.
Pentru muncă nedeclarată, au fost sancționați 5 angajatori, valoarea amenzilor aplicate fiind de 60.000 lei.

Deficienţe frecvent constatate în domeniul relaţiilor de muncă:
 • neîncheierea în formă scrisă a contractelor individuale de muncă, anterior începerii raporturilor de muncă;
 • netransmiterea, în termenul legal, a contractelor individuale de muncă în registrul general de evidenţă a salariaţilor;
 • netransmiterea modificărilor intervenite în registrul general de evidenţă a salariaţilor;
 • nerespectarea prevederilor legale privind munca suplimentară;
 • nerespectarea dispoziţiilor legale referitoare la obligaţia de a ţine evidenţa orelor prestate de fiecare salariat;
 • nerespectarea prevederilor legale privind acordarea concediilor de odihnă;
 • nerespectarea prevederilor legale privind repausul săptămânal.

Activitatea în domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă:

În urma celor 28 de controale efectuate s-au aplicat 31 sancţiuni contravenţionale, valoarea amenzilor aplicate fiind de 14.000 lei.

Principalele deficienţe constatate au fost:
 • nu s-au comunicat în termen producerea evenimentelor;
 • nu s-a organizat activitatea de prevenire și protecție;
 • nu s-a asigurat instruirea lucrătorii prin instrucțiuni adecvate referitoare la riscurile legate de securitatea și sănătatea în muncă;
 • nu s-au montat dispozitive de securitate acolo unde există pericolul de cădere sau proiectare de obiecte;
 • nu s-a înființat Comitetul de Securitate și Sănătate in Muncă (CSSM);
 • nu s-a întocmit programul de revizii și reparații la utilaje și instalații mecanice și electrice;
 • nu s-au stabilit și marcat căile de acces și circulație.

În luna ianuarie la Inspectoratul Teritorial de Muncă Suceava au fost comunicate 12 evenimente.

Ca urmare a interogării registrului general de evidenţă a salariaţilor, s-a constatat faptul că, la data de 1 februarie 2023, figurează ca fiind înregistrate 138.243 de contracte individuale de muncă active, dintre care 128.077 pe durată nedeterminată și 10.166 pe durată determinată.
Mai nouă Mai veche