Inteligența artificială folosită de Curtea de Apel Suceava în noua versiune a paginii de internet a instanței

Creşterea interesului pentru utilizarea inteligenței artificiale în îmbunătățirea serviciilor oferite de instanţe şi pentru facilitarea accesului cetățenilor la Justiție apare ca o oportunitate, în contextul gestionării unui număr impresionant de date, dificil de prelucrat cu resursele umane existente.

Din această perspectivă, în scopul îmbunătăţirii accesului cetățenilor la actul de justiţie şi în acord cu tendinţa şi nevoia accentuată de digitalizare, având în vedere că site-ul vechi al instanţei - www.curteadeapelsuceava.ro - lansat în anul 2020 a fost apreciat de justițiabili, avocați, experți, Curtea de Apel Suceava lansează un nou proiect care să faciliteze şi mai mult interacțiunea dintre instanţă şi cetățenii care se adresează justiției.

Astfel, părţile, reprezentanții acestora şi ceilalți participanți în procesul judiciar, experți, interpreți, traducători, lichidatori judiciari etc. din dosarele aflate pe rolul tuturor instanțelor din circumscripția Curții de Apel Suceava, vor putea de acum simplu și rapid, fără a se mai deplasa la sediul instanţei, la oficiul poștal sau la sediul primăriei, să utilizeze site-ul care oferă o serie de noi facilități:

 • Crearea unui dosar nou se poate realiza depunând acțiunea introductivă şi achitând, fără comision, acum sau ulterior, taxa judiciară de timbru;

 • Plată taxă judiciară de timbru într-un dosar existent - se poate plăti online cu cardul bancar, fără comision, taxa judiciară de timbru stabilită de instanță sau calculate de parte într-un dosar deja existent pe rolul instanței. Dovada de plată va fi trimisă automat instanței pentru ataşare la dosar;

 • Depunere alte documente într-un dosar existent - se pot depune orice fel de acte sau documente, semnate olograf şi scanate ori semnate în formă electronică, într-un dosar deja existent pe rolul instanței de judecată;

 • Declarare cale de atac într-un dosar se poate formula o cale de atac (apel, recurs, contestaţie, contestație în anulare, revizuire ș.a.) într-un dosar existent și achita, fără comision, la introducerea cererii sau ulterior, taxa de timbru aferentă;

 • Eliberare certificat de grefă - se poate obţine un certificat de grefă din care reies informații privind numărul dosarului, data înregistrării lui, numele părților și alte date dorite;

 • Eliberare copie legalizată hotărâre se pot obține copii legalizate ale unei hotărâri judecătoreşti dintr-un dosar aflat pe rolul instanței de judecată.

Site-ul oferă acces şi la funcționalitățile existente anterior: 
 • Liste de ședință se pot accesa on-line, în timp real, listele şedinţelor de judecată (dosare strigate, dosare care îşi aşteaptă rândul, şedinţe suspendate).

 • Dosarul electronic Se poate accesa forma electronică a dosarului de pe rolul instanţei de judecată, prin completarea şi comunicarea către instanţă a cererii completate folosind funcţia Depunere alte documente într-un dosar existent;

 • Programări cu prezentare fizică pentru consultare dosar/depunere acte există posibilitatea programării pentru depunere acte, consultare dosare şi alte solicitări prin prezentarea personală la centrele de relații cu publicul, registraturile și arhivele instanţelor arondate;

 • Cereri acces dosar electronic - cerere online de acces la dosarul electronic;

 • Afişare liste de şedinţe;

 • Citaţii/Comunicări - Se pot accesa indirect citațiile sau comunicările primite prin e-mail sau SMS. Pentru vizualizare aveți nevoie de codul de acces primit;

 • Colecția de documente site vechi - Se poate accesa vechiul site al Curții de Apel Suceava şi al instanţelor din circumscripţie;

 • Contactează instanţa - Se poate trimite un mesaj e-mail instanței cu probleme legate de funcționarea dosarului electronic şi a comunicării electronice.

Site-ul a fost realizat la iniţiativa şi sub coordonarea vicepreşedintelui instanţei, domnul judecător Marius Galan, cu aportul important al unuia dintre informaticienii instanţei, domnul Sorin Jeder, având la bază proiectul dezvoltat şi implementat de Curtea de Apel Galați, prin care s-a deschis drumul pentru digitalizarea serviciilor oferite de instanțele din România. Astfel, cu sprijinul conducerii Curţii de Apel Galaţi, a specialiştilor IT din cadrul acestei instanţe şi în colaborare cu Autoritatea pentru Digitalizarea României, Asociația de Plăți Electronice din România, Ghiseul.ro, acest site a putut fi lansat și pus la dispoziția tuturor cetățenilor interesați de actul de justiție. În acest scop, Curtea de Apel Suceava a încheiat un Acord de interconectare cu Autoritatea pentru Digitalizarea României, care administrează site-ul ghiseul.ro.

Conducerea Curții de Apel Suceava mulţumeşte colaboratorilor precum şi tuturor cetățenilor implicați în proceduri judiciare.

Preşedintele Curții de Apel Suceava, 
judecător Titiana ILIEŞ

Niciun comentariu

Un produs Blogger.