12 firme prinse cu 17 angajați la negru au fost sancționate de ITM Suceava cu amenzi totale de 220.000 de lei

În perioada 1-31 martie 2023, inspectorii de muncă din cadrul Inspectoratului Teritorial de Muncă Suceava au efectuat 284 controale, dintre care 207 în domeniul relaţiilor de muncă şi 77 în domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă. Pentru deficienţele constatate, au fost aplicate 159 sancţiuni contravenţionale în valoare totală de 307.500 lei.

Activitatea în domeniul Relaţiilor de muncă/Muncă nedeclarată:

În urma celor 207 controale efectuate, s-au aplicat 55 sancţiuni contravenţionale, valoarea amenzilor aplicate fiind de 283.500 lei.

Au fost depistate 17 persoane care desfăşurau muncă nedeclarată, din care:
 • 2 persoane ale căror contracte individuale de muncă nu a fost transmise în registrul general de evidenţă a salariaţilor cel târziu în ziua anterioară începerii activității;
 • 15 persoane depistate la muncă fără contract individual de muncă.
Pentru muncă nedeclarată, au fost sancționați 12 angajatori, valoarea amenzilor aplicate fiind de 220.000 lei.

Deficienţe frecvent constatate în domeniul relaţiilor de muncă:
 • neîncheierea în formă scrisă a contractelor individuale de muncă, anterior începerii raporturilor de muncă;
 • netransmiterea, în termenul legal, a contractelor individuale de muncă în registrul general de evidenţă a salariaţilor;
 • netransmiterea modificărilor intervenite în registrul general de evidenţă a salariaţilor;
 • nerespectarea prevederilor legale privind munca suplimentară;
 • nerespectarea dispoziţiilor legale referitoare la obligaţia de a ţine evidenţa orelor prestate de fiecare salariat;
 • nerespectarea prevederilor legale privind acordarea concediilor de odihnă;
 • nerespectarea prevederilor legale privind repausul săptămânal.

Activitatea în domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă:

În urma celor 77 de controale efectuate s-au aplicat 104 sancţiuni contravenţionale, valoarea amenzilor aplicate fiind de 24.000 lei.

Principalele deficienţe constatate au fost:
 • nu s-au îndeplinit măsurile dispuse de inspectorul de muncă;
 • nu s-au comunicat evenimentele;
 • nu s-au asigurat dispozitive de protecție (apărători) la elementele aflate în mișcarea de rotație;
 • nu s-au consemnat in fișele de instruire individuală efectuarea instruirii lucrătorilor;
 • nu s-au efectuat verificările periodice a electrostivuitoarelor;
 • nu s-au acordat echipamente individuale de protecție (EIP).

În luna martie la Inspectoratul Teritorial de Muncă Suceava au fost comunicate 23 evenimente.

Ca urmare a interogării registrului general de evidenţă a salariaţilor, s-a constatat faptul că, la data de 01 aprilie 2023, figurează ca fiind înregistrate 139.856 de contracte individuale de muncă active, dintre care 128.955 pe durată nedeterminată și 10.901 pe durată determinată.
Mai nouă Mai veche