Doar șase persoane care munceau la negru depistate de inspectorii ITM Suceava în ultima lună

În perioada 1-30 aprilie 2023, inspectorii de muncă din cadrul Inspectoratului Teritorial de Muncă Suceava au efectuat 228 controale, dintre care 184 în domeniul relaţiilor de muncă şi 44 în domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă. Pentru deficienţele constatate, au fost aplicate 74 sancţiuni contravenţionale în valoare totală de 100.500 lei.

Activitatea în domeniul Relaţiilor de muncă/Muncă nedeclarată:

În urma celor 184 controale efectuate, s-au aplicat 35 sancţiuni contravenţionale, valoarea amenzilor aplicate fiind de 97.000 lei.

Au fost depistate șase persoane care desfăşurau muncă nedeclarată, din care:
 • două persoane ale căror contracte individuale de muncă nu a fost transmise în registrul general de evidenţă a salariaţilor cel târziu în ziua anterioară începerii activității;
 • patru persoane depistate la muncă fără contract individual de muncă.
Pentru muncă nedeclarată, au fost sancționați 4 angajatori, valoarea amenzilor aplicate fiind de 60.000 lei.

Deficienţe frecvent constatate în domeniul relaţiilor de muncă:
 • neîncheierea în formă scrisă a contractelor individuale de muncă, anterior începerii raporturilor de muncă;
 • netransmiterea, în termenul legal, a contractelor individuale de muncă în registrul general de evidenţă a salariaţilor;
 • netransmiterea modificărilor intervenite în registrul general de evidenţă a salariaţilor;
 • nerespectarea prevederilor legale privind munca suplimentară;
 • nerespectarea dispoziţiilor legale referitoare la obligaţia de a ţine evidenţa orelor prestate de fiecare salariat;
 • nerespectarea prevederilor legale privind acordarea concediilor de odihnă;
 • nerespectarea prevederilor legale privind repausul săptămânal.

Activitatea în domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă:

În urma celor 44 de controale efectuate s-au aplicat 39 sancţiuni contravenţionale, valoarea amenzilor aplicate fiind de 3.500 lei.

Principalele deficienţe constatate au fost:
 • beneficiarii lucrărilor nu au întocmit Planul de securitate și sănătate;
 • nu s-au comunicat evenimentele;
 • nu s-a asigurat cunoașterea si aplicarea de către toți lucrătorii a măsurilor prevăzute în Planul de prevenire si protective;
 • nu s-a asigurat tuturor lucrătorilor o instruire suficientă și adecvată specifică locului de muncă;
 • nu s-au semnat Fișele de instruire individuale;
 • nu s-au efectuat verificările periodice la instalațiile de împământare.
În luna aprilie la Inspectoratul Teritorial de Muncă Suceava au fost comunicate 15 evenimente.

Ca urmare a interogării registrului general de evidenţă a salariaţilor, s-a constatat faptul că, la data de 1 mai 2023, figurează ca fiind înregistrate 139.755 de contracte individuale de muncă active, dintre care 128.676 pe durată nedeterminată și 11.079 pe durată determinată.
Mai nouă Mai veche