ITM Suceava a controlat firmele de construcție și a găsit doar patru angajați fără contracte de muncă

În luna iunie 2023, Inspectoratul Teritorial de Muncă Suceava a desfăşurat Campania pentru identificarea cazurilor de muncă nedeclarată la angajatorii care își desfășoară activitatea în domeniul construcțiilor.

Obiectivele campaniei au fost:
 • Identificarea și combaterea muncii nedeclarate și luarea măsurilor care se impun pentru determinarea respectării de către angajatorii care desfăşoară activități în domeniul construcțiilor, a prevederilor legale în domeniul relațiilor de muncă.
 • Identificarea angajatorilor care utilizează nelegal munca copiilor şi a tinerilor.
 • Determinarea angajatorilor de a încheia contracte individuale de muncă pentru persoanele depistate fără forme legale de angajare, de a le înregistra în aplicația REVISAL şi de a le transmite la inspectoratul teritorial de muncă în a cărui raza teritorială angajatorul își are sediul social.
 • Creşterea gradului de conştientizare a angajatorilor şi a angajaţilor în ceea ce priveşte necesitatea respectării prevederilor legale în domeniul relaţiilor de muncă.
 • Diminuarea consecinţelor sociale şi economice negative care derivă din nerespectarea de către angajatorii care desfăşoară activitate în domeniile construcțiilor, a prevederilor legale menţionate.
 • Eliminarea neconformităților constatate prin dispunerea de măsuri obligatorii de intrare în legalitate și aplicarea de sancțiuni contravenționale corespunzătoare.

Grupul ţintă a fost constituit din angajatori şi lucrători care îşi desfăşoară activitatea în domeniul construcţiilor - cod CAEN 41, 42, 43.

La acţiune au participat 15 inspectori de muncă din cadrul serviciului control relații de muncă și compartiment control muncă nedeclarată care au efectuat un număr de 60 controale, în urma cărora s-au aplicat pentru muncă nedeclarată un număr de 4 sancţiuni contravenţionale, dintre care o amenda în valoare de 20.000 lei și 3 avertismente.

Pentru alte încălcări decât munca nedeclarată și munca subdeclarată au fost aplicate un număr de 12 sancţiuni contravenţionale, din care 4 amenzi în valoare de 11.000 lei și 8 avertismente.

Au fost depistate 4 persoane prestând activitate pentru muncă nedeclarată, din care:
 • 2 persoane ale căror contracte individuale de muncă nu au fost transmise în registrul general de evidenţă a salariaţilor cel târziu în ziua anterioară începerii activității;
 • 2 persoane prestând activitate fără a avea întocmite contracte individuale de muncă.

Deficienţele constatate sunt următoarele:
 • primirea la muncă a persoanelor fără încheierea contractului individual de muncă anterior începerii activității;
 • netransmiterea, în termenul legal, a contractelor individuale de muncă în registrul general de evidenţă a salariaţilor;
 • netransmiterea modificărilor intervenite în registrul general de evidenţă a salariaţilor;
 • lipsa copiilor după contractele individuale de muncă la punctele de lucru;
 • negarantarea în plată a salariului minim pe economie;
 • neînmânarea către salariat a unui exemplar din contractul individual de muncă, anterior începerii activităţii,
 • lipsa evidenței timpului de muncă prestat de salariați la punctele de lucru ale societăților.
Mai nouă Mai veche