Legea care elimină dosarul cu șină intră în vigoare de săptămâna viitoare. Ce obligații au instituțiile publice

Vineri, 30 iunie 2023, în Sala Unirii din cadrul Palatului Administrativ s-au desfășurat lucrările Colegiului Prefectural al județului Suceava.

În debutul ședinței, prefectul Alexandru Moldovan a avut o intervenție cu privire la prevederile Legii nr. 9 din 4 ianuarie 2023, care va intra în vigoare la data de 4 iulie 2023, pentru modificarea și completarea Ordonanței de Urgență a Guvernului nr.41/2016 privind stabilirea unor măsuri de simplificare la nivelul administrației publice centrale și pentru modificarea și completarea unor acte normative.

Legea nr. 9 din 4 ianuarie 2023 aduce modificări semnificative Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 41/2016 în mai multe aspecte care vizează instituțiile publice, organele de specialitate ale administrației publice centrale și locale, precum și persoanele juridice de drept privat care, potrivit legii, au obținut statut de utilitate publică sau sunt autorizate să presteze un serviciu public, iar în cele ce urmează exemplificăm câteva dintre acestea:

- se instituie obligativitatea instituțiilor publice de a publica, din oficiu, informații și modele de formulare sau cereri aferente tuturor serviciilor publice furnizate, în format electronic;

- se instituie obligativitatea instituțiilor publice de a accepta copia în format electronic după cartea de identitate, transmisă prin e-mail, de a publica o adresă de e-mail pentru primirea în format electronic a copiei după cartea de identitate, respectiv de a elimina cerința de depunere a copiilor legalizate după documente la furnizarea serviciilor publice, înlocuindu-le cu certificarea conformității cu originalul de către funcționarul competent;

- se interzice instituțiilor publice să solicite persoanelor fizice sau persoanelor juridice, în vederea soluționării cererilor pentru furnizarea unui serviciu public, copii de pe avize sau alte documente care au fost emise de către alte instituții publice, urmând să le solicite de la autoritățile emitente;

- se interzice instituțiilor publice să solicite persoanelor fizice sau persoanelor juridice, în vederea soluționării cererilor pentru furnizarea unui serviciu public, dosare, dosare cu șină, precum și nici un alt articol sau obiect de birotică sau papetărie, prevederi aplicabile și în cazul depunerii actelor necesare pentru participarea la concursurile pentru ocuparea unei funcții publice, precum și în cazul depunerii actelor necesare pentru participarea la procedurile de achiziții publice;

- se instituie obligativitatea instituțiilor publice să accepte documente eliberate de către persoane juridice de drept public sau de drept privat în format electronic, care au o semnătură electronică calificată sau avansată;

- se instituie obligativitatea instituțiilor publice de a-și informatiza procesele și procedurile, precum și de a specifica pe formularele proprii durata de completare a fiecăruia și motivul colectării informației;

- se instituie obligativitatea instituțiilor publice de a-și dezvolta capacitatea de furnizare a serviciilor publice electronice;

- se instituie obligativitatea instituțiilor publice de a prevede explicit în caietele de sarcini și în contractele aferente procedurilor de achiziție publică demarate, care includ dezvoltări de programe informatice la solicitarea instituției sau autorității, faptul că toate drepturile patrimoniale de autor asupra tuturor operelor create de către contractant sau membrii asocierii, aferente produsului sau serviciului livrat, se transferă către autoritatea contractantă;

- se instituie obligativitatea instituțiilor publice de a analiza taxele aferente serviciilor publice furnizate sau, după caz, serviciilor publice pentru care monitorizează și/sau controlează furnizarea, precum și procedurile de furnizare și numărul de documente solicitate beneficiarului pentru furnizarea serviciilor publice respective.

Ca urmare a solicitării prefectului Alexandru Moldovan, în termen de o lună fiecare instituție componentă a Colegiului Prefectural va înainta către Instituția Prefectului o informare sintetică cu privire la stadiul implementării prevederilor Legii nr. 9/2023, eventualele disfuncționalități și greutăți întâmpinate, precum și propuneri de intervenție, precum înlăturarea/comasarea de taxe, proceduri sau documente.
Mai nouă Mai veche