Munca la negru ia amploare la Suceava. 25 de persoane fără contract de muncă identificate de inspectorii ITM în ultima lună

În perioada 1-31 mai 2023, inspectorii de muncă din cadrul Inspectoratului Teritorial de Muncă Suceava au efectuat 244 controale, dintre care 205 în domeniul relaţiilor de muncă şi 39 în domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă. Pentru deficienţele constatate, au fost aplicate 92 sancţiuni contravenţionale în valoare totală de 337.800 lei.

Activitatea în domeniul Relaţiilor de muncă/Muncă nedeclarată:

În urma celor 205 controale efectuate, s-au aplicat 52 sancţiuni contravenţionale, valoarea amenzilor aplicate fiind de 312.800 lei.

Au fost depistate 25 persoane care desfăşurau muncă nedeclarată, din care:
 • 3 persoane al căror contracte individuale de muncă nu au fost transmise în registrul general de evidenţă a salariaţilor cel târziu în ziua anterioară începerii activității;
 • 22 persoane depistate la muncă fără contract individual de muncă.
Pentru muncă nedeclarată, au fost sancționați 6 angajatori, valoarea amenzilor aplicate fiind de 260.000 lei.

Deficienţe frecvent constatate în domeniul relaţiilor de muncă:
 • neîncheierea în formă scrisă a contractelor individuale de muncă, anterior începerii raporturilor de muncă;
 • netransmiterea, în termenul legal, a contractelor individuale de muncă în registrul general de evidenţă a salariaţilor;
 • netransmiterea modificărilor intervenite în registrul general de evidenţă a salariaţilor;
 • nerespectarea prevederilor legale privind munca suplimentară;
 • nerespectarea dispoziţiilor legale referitoare la obligaţia de a ţine evidenţa orelor prestate de fiecare salariat;
 • nerespectarea prevederilor legale privind acordarea concediilor de odihnă;
 • nerespectarea prevederilor legale privind repausul săptămânal.

Activitatea în domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă:

În urma celor 39 de controale efectuate s-au aplicat 40 sancţiuni contravenţionale, valoarea amenzilor aplicate fiind de 25.000 lei.

Principalele deficienţe constatate au fost:
 • beneficiarii lucrărilor nu au întocmit Planul de securitate și sănătate;
 • nu s-au semnat Fișele de instruire individuale;
 • nu s-au comunicat evenimentele;
 • nu s-a asigurat cunoașterea si aplicarea de către toți lucrătorii a măsurilor prevăzute în Planul de prevenire si protectie;
 • nu s-a asigurat tuturor lucrătorilor o instruire suficientă și adecvată specifică locului de muncă.

În luna mai la Inspectoratul Teritorial de Muncă Suceava au fost comunicate 13 evenimente.

Ca urmare a interogării registrului general de evidenţă a salariaţilor, s-a constatat faptul că, la data de 1 iunie 2023, figurează ca fiind înregistrate 140.815 de contracte individuale de muncă active, dintre care 129.439 pe durată nedeterminată și 11.376 pe durată determinată.
Mai nouă Mai veche