USR a sesizat Prefectura Suceava despre problemele de alimentare cu apă a comunei Forăști

Din data de 30 mai 2023, locuitorii comunei Forăști, dar și animalele acestora, au rămas fără apă, din nou. Nu este prima data când se întâmplă o astfel de situație.

Rețeaua de distribuție este grav afectată de nenumăratele fisuri și găuri, iar calitatea apei nu este atestată de un buletin de analiză complet, mai ales că apa din puțul de 70 metri este direcționată în rețea, fără ca acest puț să fie autorizat.

Sursa inițială de apă era formată din 3 puțuri de mică adâncime, situate pe malul stâng al râului Moldova. Din cauza reducerii debitelor surselor de alimentare de suprafață (râuri), dar și a secării forajelor sau drenurilor, sunt afectate 9 din cele 11 sate ale comunei.

Pricipalele cauze ale acestei situații grave ne-au fost comunicate de către locuitori:
  • Exploatare agregate minerale în zonele de protecție a sursei de apă, pe bază de Acorduri de reabilitare, semnate de autoritățile locale, în fața frontului de captare, la 100 metri. Sursa inițială a fost pusă în pericol.
  • Nu s-a instituit Zonă de protecție hidrogeologică, conform HG 930/2005, ce interzice balastiere.
  • Primăria a vândut către o societate comercială un teren pe care s-a săpat un iaz adânc de 6,6 metri. Iazul are apă, locuitorii nu au.
  • Existența unui alt iaz pe malul drept al râului Moldova, început în anul 2019, săpat în momentul în care au început problemele alimentării cu apă în comuna Forăști.
  • Stațiile de epurare a apei uzate, care evacuează ape uzate neepurate în răul MOLDOVA, respectiv pârâul Platonița, poluează intermitent cele două cursuri de apă. Stațiile de epurare sunt nefuncționale.
Situația este cunoscută de Consiliul Județean Suceava, Sistemul de Gospodărire al Apelor Suceava, Administrația Bazinală de Apă Siret - Bacău, Garda Națională de Mediu - Comisariatul Județean Suceava, Agenția de Protecția Mediului Suceava și NU s-au întreprins măsuri conform legii pentru stoparea poluării si asigurarea apei pentru locuitorii comunei FORĂȘTI.

USR Suceava, prin deputatul Radu Tudor Ciornei a anunțat Prefectura Suceava, care a instituit un comitet de urgență pentru rezolvarea situației.

Departamentul de comunicare USR SUCEAVA
Mai nouă Mai veche