Doar patru cazuri de muncă la negru identificate în ultima lună de inspectorii ITM Suceava

ITM Suceava
În perioada 1-30 iunie 2023,  inspectorii de muncă din cadrul Inspectoratului Teritorial de Muncă Suceava au efectuat 227 controale, dintre care 175 în domeniul relaţiilor de muncă şi 52 în domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă. Pentru deficienţele constatate, au fost aplicate 117 sancţiuni contravenţionale în valoare totală de 108.000 lei.

Activitatea în domeniul Relaţiilor de muncă/Muncă nedeclarată:

În urma celor 175 controale efectuate, s-au aplicat 54 sancţiuni contravenţionale, valoarea amenzilor aplicate fiind de 108.000 lei.

Au fost depistate patru persoane care desfăşurau muncă nedeclarată, din care:
 • două persoane al căror contracte individuale de muncă nu au fost transmise în registrul general de evidenţă a salariaţilor cel târziu în ziua anterioară începerii activității;
 • două persoane depistate la muncă fără contract individual de muncă.

Pentru muncă nedeclarată, au fost sancționați 4 angajatori, valoarea amenzilor aplicate fiind de 20.000 lei.

Deficienţe frecvent constatate în domeniul relaţiilor de muncă:
 • neîncheierea în formă scrisă a contractelor individuale de muncă, anterior începerii raporturilor de muncă;
 • netransmiterea, în termenul legal, a contractelor individuale de muncă în registrul general de evidenţă a salariaţilor;
 • netransmiterea modificărilor intervenite în registrul general de evidenţă a salariaţilor;
 • nerespectarea prevederilor legale privind munca suplimentară;
 • nerespectarea dispoziţiilor legale referitoare la obligaţia de a ţine evidenţa orelor prestate de fiecare salariat;
 • nerespectarea prevederilor legale privind acordarea concediilor de odihnă;
 • nerespectarea prevederilor legale privind repausul săptămânal.

Activitatea în domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă:

În urma celor 52 de controale efectuate s-au aplicat 63 sancţiuni contravenţionale la 38 angajatori (63 avertismente contravenţionale).

Principalele deficienţe constatate au fost:
 • nu s-au comunicat şi cercetat evenimentele;
 • nu s-a asigurat tuturor lucrătorilor o instruire suficientă și adecvată specifică locului de muncă;
 • nu s-au semnat Fișele individuale de instruire;
 • nu s-a montat sistemul paratrăsnet la instalaţia de exhaustare;
 • nu s-au marcat căile de acces şi circulaţie;
 • nu s-a realizat legarea la împământare a rastelelor pentru butelii aragaz;
 • nu s-au efectuat verificările periodice la instalațiile de împământare.

În luna iunie la Inspectoratul Teritorial de Muncă Suceava au fost comunicate două evenimente.

Ca urmare a interogării registrului general de evidenţă a salariaţilor, s-a constatat faptul că, la data de 1 iulie 2023, figurează ca fiind înregistrate 139.718 de contracte individuale de muncă active, dintre care 129.849 pe durată nedeterminată și 9.869 pe durată determinată.
Mai nouă Mai veche