Nouă secții și compertimente ale Spitalului Județean Suceava primesc statutul de structuri clinice universitare printr-un ordin al Ministerului Sănătății

Spitalul Județean Suceava
Propunerile Universităţii „Ștefan cel Mare” din Suceava de acordare a statutului de secţie clinică universitară, respectiv compartiment clinic universitar, pentru 9 secţii şi compartimente din cadrul Spitalului Județean de Urgență „Sfântul Ioan cel Nou” Suceava au fost aprobate de Ministerul Sănătăţii, prin Ordinul nr.2345 din data de 13.07.2023.

Demersul USV privind transformarea unității medicale în spital clinic a fost iniţiat în baza parteneriatului existent cu Consiliul Judeţean Suceava şi Spitalul Județean de Urgență „Sfântul Ioan cel Nou” Suceava şi a fost argumentat de faptul că, la nivelul celor nouă secţii şi compartimente ale spitalului, se desfăşoară activităţi de învăţământ universitar, cercetare ştiinţifică şi educaţie medicală continuă la standarde ridicate de calitate, secţiile menţionate întrunind toate condițiile profesionale, didactice și tehnice pentru obţinerea statutului de secţie clinică universitară, respectiv compartiment clinic universitar.

Cele nouă secţii şi compartimente incluse în această primă etapă de dezvoltare clinică universitară a Spitalului Judeţean sunt: 
 • Secţia de nefrologie, 
 • Laboratorul BK de diagnostic și biologie moleculară, 
 • Secția de diabet zaharat, nutriție și boli metabolice, 
 • Secţia de reumatologie, 
 • Secţia de chirurgie şi ortopedie pediatrică, 
 • Serviciul județean de medicină legală, 
 • Secţia de chirurgie generală, 
 • Secţia de pediatrie,
 • Secţia de ortopedie şi traumatologie. 
Pentru fiecare dintre secțiile/compartimentele menționate, din rândurile personalului medical angajat, face parte cel puțin un cadru didactic titular la Universitatea „Ștefan cel Mare” din Suceava, toţi fiind titulari de disciplină și membri în echipe de cercetare medicală la Facultatea de Medicină și Științe Biologice:
 • conferenţiar universitar doctor Dimitrie Siriopol, Director Medical al SJUSV, 
 • conferenţiar universitar doctor Roxana Filip, 
 • șef lucrări doctor Claudiu Cobuz, 
 • șef lucrări doctor Codruţa Bran, 
 • șef lucrări doctor Florin Filip, 
 • șef lucrări doctor Lăcrămioara Bălan, 
 • șef lucrări doctor Valeriu Gavrilovici, 
 • șef lucrări doctor Elena Tărăranu,
 • șef lucrări doctor Răzvan Bandac, 
De asemenea, în cadrul secțiilor/compartimentelor clinice sunt încadrați și alţi specialiști care au statut de cadre didactice universitare asociate ale universității, iar activitatea unor cadre didactice universitare titulare sau asociate în cadrul altor secţii ale Spitalului Judeţean Suceava generează premisele unei a doua etape de dezvoltare clinică universitară a spitalului.

Demersul USV a fost argumentat și de cooperarea deja existentă între Universitate şi Spital pentru desfășurarea activităților de învățământ universitar, practica studenților şi cercetările ştiinţifice universitare din cadrul Facultăţii de Medicină şi Ştiinţe Biologice. Astfel, SPJSV a asigurat, prin secţiile menţionate, organizarea activităților didactice și de practică a mai mult de 500 de studenți ai USV, din cadrul programului de studiu de masterat în domeniul Medicină - Nutriţie şi Recuperare Medicală şi a programelor de studiu de licenţă: Asistență medicală generală, Nutriție și dietetică, Balneofiziokinetoterapie și recuperare, precum şi a activităţilor de cercetare ştiinţifică desfăşurate în colaborare.

Statutul de spital clinic oferă cadrul unei abordări integrate a asistenţei medicale, a educaţiei medicale continue şi a cercetării ştiinţifice medicale, conducând la o creştere a calităţii serviciilor oferite pacienţilor şi a nivelului de pregătire profesională pentru tratarea cazurilor medicale complexe, precum şi a interesului tinerilor medici specialişti sau rezidenţi pentru o carieră în cadrul Spitalului Judeţean de Urgenţă „Sfântul Ioan cel Nou” Suceava, oferind, totodată, şi posibilitatea dezvoltării unui program de licenţă în medicină generală în cadrul Universității „Ștefan cel Mare” din Suceava.
Mai nouă Mai veche