Teren de 3,41 hectare plantat cu stejar, paltin, frasin și cireș păsăresc, cu fonduri din PNRR. Până acum, au fost înregistrate 117 solicitări pentru împădurirea unor terenuri din județul Suceava

Împădurire
Garda Forestieră Suceava anunță că a fost implementat primul proiect din cadrul Campaniei naţionale de împădurire prevăzută de Planul Naţional de Redresare şi Rezilienţă. Astfel, o suprafață de 3,41 hectare de teren agricol slab productiv a fost împădurită cu specii forestiere de mare valoare economică: stejar, paltin, frasin și cireș păsăresc.

Până la 19 iulie 2023, la nivelul județului Suceava s-au înscris pe platforma dedicată acestui program 117 solicitanți, din care 107 sunt persoane fizice, cinci sunt persoane juridice (SRL) și cinci sunt UAT-uri (primăriile Câmpulung Moldovenesc, Poiana Ștampei, Todirești, Mănăstirea Humorului, Ilișești).

Tot până la această dată s-au verificat și emis avize de principiu privind demararea elaborării proiectelor de împădurire pentru 34 de amplasamente, având o suprafața cumulată de 188,37 hectare.

Cele mai mari suprafețe pentru care s-au emis avize de principiu sunt în ordine cele solicitate de UAT Câmpulung Moldovenesc - 59,42 hectare, UAT Todirești - 42,42 hectare și o persoană fizică cu o suprafață de 20,05 hectare.

S-au depus, verificat și aprobat pentru finanțare două proiecte aparținând unor persoane fizice, având o suprafață totală de 6,74 hectare. Pentru aceste două proiecte s-au semnat și contractele de finanțare, valoarea lor fiind de 733.923 lei.

Pentru a stimula implicarea pe viitor a mai multor UAT-uri în accesarea acestui program, la nivel de minister s-au făcut mai multe demersuri pe lângă Comisia Europeană și s-a obținut modificarea schemei de ajutor de stat prin includerea în categoria cheltuielor eligibile a celor făcute pentru întreținerea culturilor nou înființate (întreținerile și completările necesare de efectuat în anul II și III), aceste cheltuieli fiind până acum în categoria celor neeligibile.

În acest sens, în cel mai scurt timp va fi modificată și actuala schemă de ajutor de stat și ghidul specific aferent, iar după această modificare în mod cert va crește și interesul UAT-urilor în accesarea acestui program.
Mai nouă Mai veche