Consiliul Județean al Elevilor Suceava monitorizează respectarea drepturilor prevăzute în Statutul Elevului

Consiliul Județean al Elevilor Suceava
RISEJ - Raportul privind implementarea Statutului Elevului la nivel județean reprezintă inițiativa anuală prin care Consiliul Județean al Elevilor Suceava, unica structură de reprezentare a tuturor elevilor din Suceava, realizează o monitorizare asupra respectării drepturilor prevăzute în Statutul Elevului și are rolul de a radiografia condițiile din unitățile de învățământ preuniversitar.

Formularul prin care se realizează consultarea este adresat atât elevilor, cât și cadrelor didactice, respectându-se aspectul bilateral al raportului realizat pe baza răspunsurilor primite. Considerăm că asigurarea calității actului educațional poate fi susținută doar de un parteneriat eficient între beneficiarii direcți ai educației, cadrele didactice, părinți și autorități, iar acesta este motivul pentru care luăm în calcul toți actorii implicați.

Pentru a ne adapta recomandările la contextul actual, întrebările vizează inclusiv modificările apărute în acest an şcolar. Astfel, setul complex de propuneri care va fi adus în fața decidenților va aborda teme de interes, precum incluziunea educațională, curriculum, combaterea violenței, finanțarea educației, transportul elevilor etc.

„Ca în fiecare an, apelăm la sprijin din partea tuturor elevilor și profesorilor pentru a ne face o imagine cât mai clară asupra situației din teritoriu și pentru a ști unde să acționăm. Astfel, vă îndemnăm să completați formularul cât mai curând!”, spune Rafaela Barac-Bologa, președintele structurii de reprezentare a elevilor.

Completează RISEJ şi ajută-ne să înțelegem cum schimbările din acest an au influențat actul educațional! Răspunsurile vor fi baza raportului elaborat la nivel județean, dar vor fi şi parte integrantă a raportului naţional.

Link către formular: https://bit.ly/RISEJSV
Mai nouă Mai veche