Doar 13 angajați la negru identificați de inspectorii ITM Suceava după o lună întreagă de controale

În perioada 1-31 iulie 2023, inspectorii de muncă din cadrul Inspectoratului Teritorial de Muncă Suceava au efectuat 271 de controale, dintre care 174 în domeniul relaţiilor de muncă şi 97 în domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă. Pentru deficienţele constatate, au fost aplicate 201 sancţiuni contravenţionale în valoare totală de 307.000 lei.

Activitatea în domeniul Relaţiilor de muncă/Muncă nedeclarată:

În urma celor 174 controale efectuate, s-au aplicat 75 sancţiuni contravenţionale, valoarea amenzilor aplicate fiind de 293.000 lei.

Au fost depistate 13 persoane care desfăşurau muncă nedeclarată, din care:
 • 4 persoane al căror contracte individuale de muncă nu au fost transmise în registrul general de evidenţă a salariaţilor cel târziu în ziua anterioară începerii activității;
 • 9 persoane depistate la muncă fără contract individual de muncă.

Pentru muncă nedeclarată, au fost sancționați 9 angajatori, valoarea amenzilor aplicate fiind de 140.000 lei.

Deficienţe frecvent constatate în domeniul relaţiilor de muncă:
 • neîncheierea în formă scrisă a contractelor individuale de muncă, anterior începerii raporturilor de muncă;
 • netransmiterea, în termenul legal, a contractelor individuale de muncă în registrul general de evidenţă a salariaţilor;
 • netransmiterea modificărilor intervenite în registrul general de evidenţă a salariaţilor;
 • nerespectarea prevederilor legale privind munca suplimentară;
 • nerespectarea dispoziţiilor legale referitoare la obligaţia de a ţine evidenţa orelor prestate de fiecare salariat;
 • nerespectarea prevederilor legale privind acordarea concediilor de odihnă;
 • nerespectarea prevederilor legale privind repausul săptămânal.

Activitatea în domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă:

În urma celor 97 de controale efectuate s-au aplicat 126 sancţiuni contravenţionale la 58 angajatori (123 avertismente contravenţionale şi 3 amenzi contravenţionale în valoare de 14.000 lei).

Principalele deficienţe constatate au fost:
 • nu s-au solicitat autorizarea din punct de vedere al securităţii şi sănătăţii în muncă a tuturor punctelor de lucru;
 • nu au primit toți lucrătorii o instruire suficientă și adecvată specificului locului de muncă.
 • nu s-au evaluat corespunzător riscurile pentru securitatea şi sănătatea lucrătorilor referitor la utilizarea preparatelor chimice;
 • nu s-au luat măsuri pentru ca lucrătorii să poarte echipamentul individual de protecție antistatic;
 • nu s-au întocmit Fișele de identificare a riscurilor profesionale;
 • nu s-au folosit mijloace pentru a asigura stiva de bușteni;
 • nu au fost instruiți lucrătorii cu măsurile stabilite în planul de prevenire și protecție;

În luna iulie la Inspectoratul Teritorial de Muncă Suceava au fost comunicate 18 evenimente.

Ca urmare a interogării registrului general de evidenţă a salariaţilor, s-a constatat faptul că, la data de 01.07.2023, figurează ca fiind înregistrate 139.587 de contracte individuale de muncă active, dintre care 130.338 pe durată nedeterminată și 9.249 pe durată determinată.
Mai nouă Mai veche