Concurs angajare Adminstrator Financiar - Școala Gimnazială Nr. 1 Suceava

ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR.1, cu sediul în Suceava, str. Tudor Vladimirescu Nr.1, județul Suceava, organizează concurs pentru ocuparea funcției contractuale temporar vacante de ADMINISTRATOR FINANCIAR ȘCOALĂ – 1S (CONTABIL) – studii superioare, 1 POST, conform H.G. nr. 1336/2022.

Concursul se va desfășura astfel:
 • Proba scrisă în data de 04 octombrie 2023, ora 9,00 ,
 • Proba practică în data de 09 octombrie 2023 ora 9,00
 • Proba de interviu în data de 11 octombrie 2023 ora 09,00.

Pentru participarea la concurs, candidații trebuie să îndeplinească următoarele condiții:
 • are cetățenie română sau a altor state membre UE ;
 • cunoaște limba română scris și citit ;
 • studii superioare: ECONOMICE, ADMINISTRAȚIE PUBLICĂ, INFORMATICĂ DE GESTIUNE ;
 • absolvirea cu examen de diplomă a unei instituții de învățământ superior, conf. cerințelor postului;
 • îndeplinește condițiile de vechime în specialitate și după ca în domeniu de minim 5 ani – vechime în specialitatea studiilor constituie un avantaj ;
 • vârsta minimă reglementată de prevederile legale (minim 18 ani împliniți) ;
 • are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinței medicale eliberată de medicul de familie sau de unități sanitare abilitate ;
 • nu a fost condamnat definitiv pentru săvârșirea unei infracțiuni contra securității naționale, contra autorităților, contra umanității, infracțiuni de corupere sau de serviciu, infracțiuni de fals ori contra înfăptuirii justiției, infracțiuni săvârșite cu intenție care ar face o persoană candidată la post incompatibilă cu exercitarea funcției contractuale pentru care candidează, cu excepția în care a intervenit reabilitarea ;
 • nu execută o pedeapsă complementară prin care i-s fost interzisă exercitarea dreptului de a ocupa funcția, de a exercita profesia sau meseria ori de a desfășura activitatea de care s-a folosit pentru săvârșirea infracțiunii sau față de aceasta nu s-a luat măsură de siguranță a interzicerii ocupării unei funcții sau a exercitării unei profesii;
 • nu a comis infracțiuni prevăzute la art.1, alin.(2) din Legea nr.118/2019 privind Registrul național automatizat cu privire la persoanele care au comis infracțiuni sexuale, de exploatare a unor persoane sau asupra minorilor, precum și pentru completarea Legii nr.76/2008 privind organizarea și funcționarea Sistemului Naționale de Date Generale Judiciare, cu modificările și completările ulterioare, pentru domeniile prevăzute la art.35, ali.(1), lit. (h) ;
 • cunoștințe avansate de operare pe PC ( EXCEL, WORD etc.)
 • asumarea responsabilitatii si echilibru emotional;
 • abilitate de comunicare ;

Candidații vor depune dosarele de participare la concurs în termen de 5 zile lucrătoare de la publicarea anunțului în Monitorul Oficial, Partea a III-a la sediul Școlii Gimnaziale Nr.1 Suceava, respectiv în perioada 25-30 septembrie 2023, în intervalul orar 08,00-16,00.

Relații suplimentare la sediul: ȘCOLII GIMNAZIALE NR.1 SUCEAVA, persoană de contact: Grig Beatrice Corina, telefon: 0230 522497, fax: 0230 522497, e-mail: scoala1suceava@yahoo.com sau pe site-ul școlii: scoala1suceava.ro

DIRECTOR,
Prof. GABRIELA MIHAI
Mai nouă Mai veche