Concurs angajare Șofer - Școala Gimnazială Bosanci

Școala Gimanzială Bosanci, cu sediul în localitatea Bosanci, Str. Ștefan cel Mare nr. 20, jud. Suceava, organizează concurs pentru ocuparea unei funcții contractual vacante în conformitate cu prevederile H.G. nr. 1336/28.10.2022 și respectând prevederile O.U.G. nr. 34/2023, după cum urmează:

DENUMIREA POSTULUI: Șofer
NUMĂRUL POSTURILOR: 1 post vacant, cu 0,5 normă
NIVELUL POSTULUI: funcție de execuție
COMPARTIMENT/STRUCTURĂ: nedidactic
DURATA TIMPULUI DE LUCRU: 4 ore pe zi; 20 de ore pe săptămână
PERIOADA: nedeterminată

Condiţiile specifice necesare în vederea participării la concurs şi a ocupării funcţiei contractuale stabilite pe baza atribuțiilor corespunzătoare postului sunt:

• Studii: liceale cu examen de bacalaureat
• Vechimea minimă în munca: 7 ani
• Detine permis de conducere categoriile B si D
• Atestat transport persoane
• Fisa medicala si examen psihologic valabil
• Abilități, calități si aptitudini necesare: persoană serioasă, stabilă emoțional, responsabilitate si corectitudine, capacitatea de a lucra în echipă, păstrarea confidențialității, respectul față de lege, corectitudine și loialitate față de interesele instituției, conduită în timpul serviciului

CALENDARUL DE DESFASURARE A CONCURSULUI CE VA FI ORGANIZAT LA SEDIUL INSTITUTIEI:

1. Publicarea anuntului 15.09.2023
2. Data limita pentru depunerea dosarelor de participare la concurs la adresa:
Școala Gimanzială Bosanci, cu sediul în localitatea Bosanci, Str. Ștefan cel Mare nr. 20, jud. Suceava 29.09.2023, ora 15.00
3. Selecţia dosarelor de către membrii comisiei de concurs 03.10.2023, ora 10.00
4. Afişarea rezultatelor selecţiei dosarelor 04.10.2023, ora 10.00
5. Depunerea contestaţiilor privind rezultatele selecţiei dosarelor 05.10.2023, ora 13.00
6. Afişarea rezultatului soluţionării contestaţiilor 06.10.2023, ora 10.00
7. Susţinerea probei scrise 09.10.2023, ora 09.00
8. Afişarea rezultatului probei scrise 09.10.2023, ora 14.00
9. Depunerea contestaţiilor privind rezultatele probei scrise 10.10.2023, ora 10.00
10. Afişarea rezultatului soluţionării contestaţiilor 11.10.2023, ora 12.00
11. Susţinerea probei practice 12.10.2023, ora 09.00
12. Afişarea rezultatului probei practice 12.10.2023, ora 14.00
13. Depunerea contestaţiilor privind rezultatele probei practice 13.10.2023, ora 13.00
14. Afişarea rezultatului soluţionării contestaţiilor 16.10.2023, ora 12.00
15. Susţinerea interviului 17.10.2023, ora 09.00
16. Comunicarea rezultatelor după susţinerea interviului 17.10.2023, ora 14.00
17. Depunerea contestaţiilor privind rezultatul interviului 18.10.2023, ora 13.00
18. Afişarea rezultatului soluţionării contestaţiilor 19.10.2023, ora 12.00
19. Afişarea rezultatului final al concursului 19.10.2023, ora 14.00

Informații suplimentare se pot obține de la sediul instituției, de pe website: www.scoalabosanci.ro, persoană de contact: GAITAN DOINA. funcția SECRETAR SEF, având numărul de telefon 0230527004.
Mai nouă Mai veche