Amenzi aplicate de inspectorii ITM după controale la firmele care folosesc zilieri

În perioada 9-12 octombrie 2023, Inspectoratul Teritorial de Muncă Suceava a desfăşurat Campania privind respectarea de către beneficiari a prevederilor Legii nr. 52/2011, privind exercitarea unor activităţi cu caracter ocazional desfăşurate de zilieri, republicată, cu modificările și completările ulterioare.

Obiectivele Campaniei
  • Identificarea beneficiarilor care folosesc zilieri şi luarea măsurilor care se impun pentru nerespectarea de către aceştia a prevederilor Legii nr.52/2011 privind exercitarea unor activităţi cu caracter ocazional, republicată, cu modificările şi completările ulterioare şi a normelor metodologice de aplicare a acestei legi.
  • Creşterea gradului de conştientizare al beneficiarilor şi a zilierilor care desfăşoară activităţi cu caracter ocazional în domeniile stabilite de legiuitor, în ceea ce priveşte necesitatea aplicării şi respectării prevederilor legale în domeniul relaţiilor de muncă, stipulate de Legea nr.52/2011, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.
  • Diminuarea consecinţelor sociale şi economice negative care derivă din nerespectarea de către beneficiarii din domeniile controlate, a prevederilor Legii nr. 52/2011, republicată, cu modificările şi completările ulterioare şi a normelor de aplicare a acesteia.
  • Identificarea beneficiarilor care utilizează munca copiilor şi a tinerilor fără respectarea prevederilor Legii nr. 52/2011, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.
  • Identificarea beneficiarilor care folosesc zilieri în condiţiile în care se impunea încheierea contractelor individuale de muncă şi luarea măsurilor care se impun pentru respectarea de către beneficiarii din domeniile care fac obiectul campaniei, a prevederilor legale în domeniul relaţiilor de muncă.
  • Determinarea beneficiarilor de a respecta obligaţia de a înfiinţa, completa registrul de evidenţă a zilierilor şi de a transmite un extras al acestuia la inspectoratul teritorial de muncă în raza căruia societatea îşi are sediul, în termenul legal.

Activitatea în domeniile Relaţiilor de Muncă:

La acţiunea la care au participat 13 inspectori de muncă au fost controlați 32 de beneficiari. În urma verificărilor efectuate, pentru deficiențele constatate în domeniul relațiilor de muncă au fost aplicate un număr de 7 sanctiuni contraventionale în valoare de 12.000 lei, totodată au fost dispuse si măsuri in vederea remedierii acestora.
Pentru încălcarea altor prevederi legale în domeniul relațiilor de muncă au fost aplicate un număr de 6 sancţiuni contravenţionale, în valoare de 26.000 lei.
Mai nouă Mai veche