Explozie de cazuri de muncă la negru constatate de inspectorii ITM în luna septembrie, în județul Suceava

control ITM
În perioada 01-30 septembrie 2023, inspectorii de muncă din cadrul Inspectoratului Teritorial de Muncă Suceava au efectuat 326 de controale, dintre care 205 în domeniul relaţiilor de muncă şi 121 în domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă. Pentru deficienţele constatate, au fost aplicate 194 sancţiuni contravenţionale în valoare totală de 299.000 de lei.

Activitatea în domeniul Relaţiilor de muncă/Muncă nedeclarată:

În urma celor 205 controale efectuate, s-au aplicat 55 sancţiuni contravenţionale, valoarea amenzilor aplicate fiind de 223.500 lei.

Au fost depistate 13 persoane care desfăşurau muncă nedeclarată, din care:
 • 7 persoane ale căror contracte individuale de muncă nu au fost transmise în registrul general de evidenţă a salariaţilor cel târziu în ziua anterioară începerii activității;
 • 6 persoane depistate la muncă fără contracte individuale de muncă.

Pentru muncă nedeclarată, au fost sancționați 9 angajatori, valoarea amenzilor aplicate fiind de 140.000 lei.

Deficienţe frecvent constatate în domeniul relaţiilor de muncă:
 • neîncheierea în formă scrisă a contractelor individuale de muncă, anterior începerii raporturilor de muncă;
 • netransmiterea, în termenul legal, a contractelor individuale de muncă în registrul general de evidenţă a salariaţilor;
 • netransmiterea modificărilor intervenite în registrul general de evidenţă a salariaţilor;
 • nerespectarea prevederilor legale privind munca suplimentară;
 • nerespectarea dispoziţiilor legale referitoare la obligaţia de a ţine evidenţa orelor prestate de fiecare salariat;
 • nerespectarea prevederilor legale privind acordarea concediilor de odihnă;
 • nerespectarea prevederilor legale privind repausul săptămânal.

Activitatea în domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă:

În urma celor 121 controale efectuate, s-au aplicat 139 sancţiuni contravenţionale la 81 angajatori (125 avertismente contravenţionale şi 14 amenzi contravenţionale în valoare de 75.500 lei).

Principalele deficienţe constatate au fost:
 • nu s-au comunicat și cercetat evenimentele;
 • nu s-au efectuat verificările periodice ale echipamentelor de muncă;
 • nu s-au asigurat echipamente de muncă fără pericol pentru securitatea şi sănătatea lucrătorilor;
 • nu se deţine certificatul de examinare „in situ” pentru instalaţiile care funcţionează în mediu potenţial exploziv;
 • nu s-a asigurat activitatea de prevenire și protecție;
 • nu s-a actualizat „Documentul privind protecţia împotriva exploziilor”;
 • nu s-au luat măsuri pentru ca lucrătorii să poarte echipamentul individual de protecție acordat.

În luna septembrie la Inspectoratul Teritorial de Muncă Suceava au fost comunicate 19 evenimente.

Ca urmare a interogării registrului general de evidenţă a salariaţilor, s-a constatat faptul că, la data de 1 octombrie 2023, figurează ca fiind înregistrate 139.814 de contracte individuale de muncă active, dintre care 130.507 pe durată nedeterminată și 9.307 pe durată determinată.
Mai nouă Mai veche