Licitație repetată pentru vânzarea fabricii Starmod Suceava. Prețul de pornire a scăzut cu un milion de euro

Fabrica Starmod Suceava
Management Reorganizare Lichidare Iaşi SPRL, în calitate de lichidator judiciar al societății SC Starmod SA Suceava, anunță scoaterea la vânzare prin licitaţie publică cu strigare, în data de 10 noiembrie 2023, la ora 12:00, a activelor existente în patrimoniul fabricii de textile Starmod SA Suceava, compuse din spații comerciale, administrative, de producție și de depozitare, situate în zona centrală a municipiului Suceava.

Persoanele care pretind vreun drept asupra bunurilor care urmează a fi scoase la vânzare au obligaţia, sub sancţiunea decăderii, să facă dovada acestui fapt până la data de 09 noiembrie 2023, ora 12.00, la sediul lichidatorului judiciar.

Ofertanții sunt obligați să depună, până la termenul de vânzare, o garanție reprezentând 10% din prețul de pornire a licitației.

Componenţa şi descrierea activelor scoase la vânzare, precum și documentele care urmează a fi depuse de ofertanți sunt cuprinse în publicația de vânzare în format extenso care poate fi descărcată de pe site-ul https://www.insolventa.ro/comunicate/ și în caietele de sarcini care se pot procura de la sediul lichidatorului judiciar.

Bunurile se vând libere de sarcini.

Licitația va avea loc la sediul lichidatorului judiciar din mun. Iași, Aleea Nicolina, nr. 82.
Licitație repetată pentru vânzarea fabricii Starmod Suceava. Prețul de pornire a scăzut cu un milion de euro
Mai nouă Mai veche