ITM Suceava, amenzi de peste 100.000 de lei după controale la stațiile GPL

ITM Suceava, amenzi de peste 100.000 de lei după controale la stațiile GPL
Inspectoratul Teritorial de Muncă Suceava informează că la sfârșitul lunii octombrie s-a finalizat Campania pentru verificarea modului de respectare a prevederilor legale privind încheierea și executarea contractelor individuale de muncă și pentru verificarea modului în care sunt respectate cerințele minime pentru îmbunătățirea securității și protecției sănătății lucrătorilor, de către angajatorii care desfășoară activități de depozitare și comercializare a carburanților auto tip GPL – cod CAEN 4671 și de comerț cu amănuntul al carburanților pentru autovehicule în magazine specializate- cod CAEN 4730.

Obiective generale ale acestei acțiuni au fost:
 • Identificarea angajatorilor care nu respectă prevederile legale care reglementează relațiile de muncă și luarea măsurilor care se impun pentru determinarea acestora să se conformeze dispozițiilor legale în materie.
 • Eliminarea neconformităților constatate, prin dispunerea de măsuri obligatorii pentru remedierea neconformităților și aplicarea sancțiunilor contravenționale corespunzătoare.
 • Creşterea gradului de conştientizare a angajatorilor şi a lucrătorilor în ceea ce priveşte necesitatea respectării prevederilor legale în domeniile relaţiilor de muncă.
 • Creşterea gradului de conştientizare a angajatorilor şi a lucrătorilor în ceea ce priveşte necesitatea respectării prevederilor legale referitoare la sănătatea și securitatea în muncă pentru domeniile de activitate sus-menționate.
 • Eliminarea neconformităților constatate în domeniul securității și sănătății în muncă la angajatorii din domeniile de activitate vizate de campanie.
{inAds}
Grupul ţintă a fost format din unități care prestează activități economice în conformitate cu:
 • cod CAEN 4671- Comerț cu ridicata al combustibililor lichizi și gazoși al produselor derivate.
 • cod CAEN 4730- Comerț cu amănuntul al carburanților pentru autovehicule în magazine specializate.

Activitatea în domeniul Relaţiilor de Muncă

Inspectorii de muncă au efectuat un număr de 82 controale. În urma controalelor efectuate pentru deficiențele constatate s-au aplicat un număr de 13 sancţiuni contravenţionale (dintre care 5 avertismente), valoarea amenzilor aplicate fiind de 31.000 lei, fiind dispuse 61 de măsuri de remediere a acestora.

Deficienţe frecvent constatate în domeniul relaţiilor de muncă:
 • neacordarea sporului pentru modificarea repausului săptămânal în alte zile decât sâmbătă și duminică;
 • nepăstrarea la punctul de lucru a evidenței timpului de lucru cu ora de început și de sfârșit a programului de lucru;
 • nepăstrarea la punctul de lucru a copiilor contractelor individuale de muncă pentru salariații care prestează activitate în acel loc;
 • neeliberarea unei adeverințe de vechime și a unui extras REVISAL salariaților la încetarea activității;
 • necompensarea orelor suplimentare;
 • neinformare cu privire la prestatorul de servicii în vederea întocmirii și completării registrului general de evidență al salariaților;
 • neacordare perioadă de repaus zilnic de 24 ore după 12 ore lucrate.

Activitatea în domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă

Au fost efectuate 127 de controale. La 78 de societăţi, pentru deficienţele constatate cu ocazia controalelor, au fost aplicate un număr de 127 sancţiuni contravenţionale, din care 15 amenzi în cuantum de 77.000 lei, 16 avertismente scrise şi 96 avertismente verbale şi au fost dispuse 127 de măsuri de remediere.

Deficienţele cele mai frecvent constatate au fost următoarele:
 • nu s-a efectuat semnalizarea de securitate;
 • nu s-a efectuat autorizarea exercitării meseriilor pentru care legislaţia specifică o cere;
 • nu s-a elaborat / actualizat documentul privind protecţia împotriva exploziilor;
 • nu s-a obţinut certificatul de examinare „in situ” pentru instalatiile care funcţionează în mediu potenţial exploziv (inclusiv reexaminarea acestuia);
 • nu s-au asigurat echipamente individuale de protecție.
Mai nouă Mai veche