Amenzi în valoare de peste 300.000 de lei aplicate de inspectorii ITM Suceava

Amenzi în valoare de peste 300.000 de lei aplicate de inspectorii ITM Suceava
În perioada 01-30 noiembrie 2023, inspectorii de muncă din cadrul Inspectoratului Teritorial de Muncă Suceava au efectuat 326 controale, dintre care 197 în domeniul relaţiilor de muncă şi 129 în domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă. Pentru deficienţele constatate, au fost aplicate 256 sancţiuni contravenţionale în valoare totală de 315.500 lei.

Activitatea în domeniul Relaţiilor de muncă/Muncă nedeclarată:

În urma celor 197 controale efectuate, s-au aplicat 57 sancţiuni contravenţionale, valoarea amenzilor aplicate fiind de 247.000 lei.

Au fost depistate 8 persoane care desfăşurau muncă nedeclarată, dintre care:
  • 3 persoane ale căror contracte individuale de muncă nu au fost transmise în registrul general de evidenţă a salariaţilor cel târziu în ziua anterioară începerii activității;
  • 5 persoane depistate la muncă fără contracte individuale de muncă.

Pentru muncă nedeclarată, au fost sancționați 7 angajatori, valoarea amenzilor aplicate fiind de 140.000 lei.

Deficienţe frecvent constatate în domeniul relaţiilor de muncă:
  • neîncheierea în formă scrisă a contractelor individuale de muncă, anterior începerii raporturilor de muncă;
  • netransmiterea, în termenul legal, a contractelor individuale de muncă în registrul general de evidenţă a salariaţilor;
  • netransmiterea modificărilor intervenite în registrul general de evidenţă a salariaţilor;
  • nerespectarea prevederilor legale privind munca suplimentară;
  • nerespectarea dispoziţiilor legale referitoare la obligaţia de a ţine evidenţa orelor prestate de fiecare salariat;
  • nerespectarea prevederilor legale privind acordarea concediilor de odihnă;
  • nerespectarea prevederilor legale privind repausul săptămânal.

Activitatea în domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă:

În urma celor 129 controale efectuate, s-au aplicat 199 sancţiuni contravenţionale la 93 angajatori (188 avertismente contravenţionale şi 11 amenzi contravenţionale în valoare de 68.500 lei).

Principalele deficienţe constatate au fost:
nu s-a stabilit Planul propriu SSM;
nu s-au realizat măsurile stabilite;
nu s-au făcut sprijiniri împotriva surpării terenului (malurilor);
nu s-au comunicat evenimentele produse;
nu s-au cercetat evenimentele produse;
nu s-au comunicat evenimentele produse de indată (în 24 ore);
nu s-au asigurat echipamente individuale de protecție;
nu s-au asigurat echipamente de muncă sigure.

În luna noiembrie la Inspectoratul Teritorial de Muncă Suceava au fost comunicate 21 evenimente.

Ca urmare a interogării registrului general de evidenţă a salariaţilor, s-a constatat faptul că, la data de 01 decembrie 2023, figurează ca fiind înregistrate 141.796 de contracte individuale de muncă active, dintre care 130.547 pe durată nedeterminată și 11.249 pe durată determinată.
Mai nouă Mai veche