Punct de comandă mobil cu echipamente de ultimă generație, în dotarea ISU Suceava

Inspectoratul pentru Situații de Urgență „Bucovina” al județului Suceava a fost dotat cu un Punct de Comandă Mobil cu dotări de ultimă generație. Punctul de Comanda Mobil este format dintr-o suprastructură cu două încăperi: un compartiment de comandă si un compartiment operatori. Compartimentul de comandă este un spațiu de lucru destinat prezentării situațiilor si luării deciziilor în teren, în cazul unor situații de urgentă majore. Va putea găzdui 6-7 persoane deservite de încă o persoană cu rol de operator care să gestioneze situația de la locul producerii evenimentelor.
Este echipat cu sisteme de comunicații moderne, care permite punerea în legătură audio a doi sau mai mulți interlocutori aflati pe oricare din sistemele TETRA, UHV, VHF, GSM, telefonie fixa si telefonie prin satelit precum si sistemul telefonic intern al Punctului de Comanda.

Centrele de comunicații ale Punctelor de Comandă Mobile – nivel Mediu fac parte din cadrul componentei dislocabile a sistemului IT&C al IGSU și asigură completarea componentelor staţionare ale acestuia în timp de pace, în situaţii de urgență, de protecție civilă sau război.

Fiecare inspectorat județean, grupare de forțe sau alte structuri operative în funcție de nevoile operaționale și mijloace de comunicaţii și tehnologia informației pot operaționaliza sau disloca Centre de Comunicații ale Punctelor de Comandă Mobile – nivel Mediu, acestea fiind interconectate la sistemul integrat de comunicații și tehnologia informației al IGSU și implicit în rețeaua de comunicații voce și date a Ministerului Afacerilor Interne.
{inAds}

Centrul de Comunicații al Punctului de Comandă Mobil – nivel Mediu asigură:
 • Sprijinul proceselor de comandă-control în toate etapele misiunilor de intervenție
 • Suport pentru planificare, decizie și intervenție rapidă în gestionarea intervențiilor
 • Schimburi informaționale
 • Suport pentru asigurarea mobilității punctelor de comandă

COMPONENȚĂ

Centrele de Comunicații ale Punctelor de Comandă Mobile – nivel Mediu sunt compuse din:
 • Subsistemul de comunicații de date – asigură conexiunile Centrului de Comunicații al Punctului de Comandă – nivel Mediu către rețeaua de calculatoare de arie largă/WAN a IGSU pe fluxuri digitale, duplex de mare capacitate, de tip punct cu punct sau punct la multipunct.
 • Subsistemul de rutare și securitate - asigură interconectarea rețelelor locale ale Centrului de Comunicații al Punctului de Comandă Mobil la alte rețele de date, precum aplicarea măsurilor de securitate specifice pentru a preveni, proteja şi contracara ameninţările, vulnerabilităţile şi riscurile specifice spaţiului cibernetic, care pot afecta securitatea infrastructurilor TIC.
 • Subsistemul reţea locală de calculatoare /LAN - interconectate în WAN-ul IGSU, reprezintă un ansamblu de elemente hardware şi software care constituie infrastructura Subsistemului informatic de comandă şi control destinat asistării activităţilor la nivelul punctului operativ avansat.
 • Subsistemul de comunicații telefonice și videoconferință asigură infrastructura necesară efectuării comunicaţiilor de bază de voce și/sau videoconferință în sprijinul comenzii şi controlului forţelor cu eşalonului superior, cu propriile structuri organizatorice cu unităţilor subordonate ce dispun de Centre de Comunicații ale Punctelor de Comandă proprii şi cu unităţile cu care se cooperează. Asigură interconectarea cu alte rețele de telefonie din afara instituției, publice sau interne, precum și cu infrastructura fixă de comunicații radio.
 • Subsistemul de comunicații radio asigură infrastructura necesară comunicaţiilor vocale şi de date în rețelele radio monocanal, în limita vizibilității directe radio LOS (limita vizibilităţii directe/ Line Of Sight), în sprijinul comenzii şi controlului forţelor aflate în deplasare şi în condiţii critice când legăturile prin alte mijloace nu sunt disponibile. Acestea asigură realizarea comenzii şi controlului structurilor de intervenție, a structurilor de suport logistic şi a structurilor cu care se cooperează, pe timpul desfăşurării întregului spectru de intervenții.
 • Subsistemul de electroalimentare - asigură funcționarea tuturor echipamentelor și elementelor auxiliare, de la rețele externe și/sau grupuri electrogene. Acesta asigură protecția la șocuri și suprasarcină, precum și comutarea între modurile de alimentare cu energie electrică, fără a cauza întreruperi în funcționarea echipamentelor alimentate.

ACHIZIȚIE/COST
 • Proiect: VIZIUNE 2020, Program Operațional Infrastructură Mare (POIM 2014 – 2020)
 • Cost: 1.348.032 lei/autospecială, inclusiv TVA

CANTITATE/DISTRIBUȚIE: 33
 • 20 de centre recepționate și distribuite (ISU AG, AB, AR, BN, BR, BH, BV, BC, CJ, DB, GR, GL, HD, NT, OT, PH, SJ, SV, VL, VN)
 • alte 13 centre urmează a fi recepționate și distribuite până la sfârșitul anului (ISU BT, BZ, CL, CT, CS, CV, GJ, HR, IL, SB, TL, SM, VS)
Mai nouă Mai veche